28.8 C
Dubrovnik
Utorak, 16 srpnja, 2024
NaslovnicaVijestiGRAĐEVINSKA DOZVOLA nadograđuje se kat na prostorima Veslačkog kluba Neptun u Orsanu

GRAĐEVINSKA DOZVOLA nadograđuje se kat na prostorima Veslačkog kluba Neptun u Orsanu

Veslački klub Neptun je dobio građevinsku dozvolu za rekonstrukciju svojih postojećih prostora u Orsanu, a što će značiti izgradnju kata na koji će se smjestiti svlačionice sa sanitarnim čvorovima i teretana.

-Planirana gradnja – stoji u građevinskoj dozvolu, između ostaloga – prema glavnom projektu iz točke 1. izreke ovoga rješenja pretpostavlja rekonstrukciju pomorske građevine (prostori Veslačkog kluba Neptun) u obuhvatu zahvata kojeg čini katastarska čestica 1279 k.o. Gruž, a koja se ranije formirala od katastarskih čestica 1455, 1358, 1279 i 1336, sve k.o. Gruž, na način da se postojeća prizemna građevina sa prostorima hangara za brodove, sanitarijama, svlačionicama i uredom dijelom nadograđuje u postojećem tlocrtnom gabaritu na način da se podizanjem zidova formira nova eteža kata koji se sa postojećim prizemnim prostorom povezuje unutarnjim stubištem i natkriva dvostrešnim krovom.

Na etaži prizemlja zadržava se postojeći ulaz u građevinu iz Ulice Ivana Zajca sa
prostorima hangara, wc-a za invalide i stubišta u postojećoj građevinskoj bruto površini od 235,22m2 dok se na etaži kata formiraju prostori dviju svlačionica sa sanitarijama, prostori teretane i otvorene prohodne terase u građevinskoj bruto površini od 206,10m2 što čini ukupnu građevinsku bruto površinu predmetne građevine od 441,32 m2.

Sa novoformiranim dijelom ostvaruje se ukupna građevinska bruto površina svih građevina obuhvata luke od 1793,85 m2 što na planiranoj površini kopnenog dijela luke od 5022m2 čini koeficijent iskorištenosti od 0,32, uz napomenu da su u parametre uračunate i površine koje su obuhvaćene već ranije odobrenom rekonstrukcijom prostora jedriličarskog kluba Orsan. U obuhvatu se zadržava
ukupna tlocrtna površina pod svim građevinama obuhvata, uključujući planiranu ranije odobrenu rekonstrukciju prostora Jedriličarskog kluba Orsan, što na površini planiranog kopnenog dijela luke od 5022m2 čini koeficijent izgrađenosti od 0,28. Visina predmetne građevina s ulazne zapadne strane je 4,94 metra mjereno od najniže uređenog terena uz građevinu do gornjeg ruba nosive konstrukcije. Krov građevine je dvostrešan sa nagibom od 27°.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

Dubrovnktv.net

Najnoviji komentari

KOMENTAR TJEDNA