33.8 C
Dubrovnik
Ponedjeljak, 15 srpnja, 2024
NaslovnicaVijestiAKTIVNOSTI GRADA: Predstavljen GUP, usvojen proračun, odobren i veliki projekt za izgradnju...

AKTIVNOSTI GRADA: Predstavljen GUP, usvojen proračun, odobren i veliki projekt za izgradnju kanalizacije i vodovoda

U proteklom tjednu usvojen je proračun za 2021., predstavljene su nove odredbe GUP-a, a JASPERS je odobrio 881 milijun kuna za izgradnju dubrovačkog vodovoda i kanalizacije – Aglomeraciju Dubrovnik.

Predstavljene nove odredbe GUP-a

U sklopu javne rasprave, koja traje do 21. studenog, u utorak 17. studenoga 2020. godine, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika te putem online sustava, održana su dva javna izlaganja o prijedlozima izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.

Govoreći uvodno o predloženim izmjenama gradonačelnik Mato Franković istaknuo je kako se novim GUP-om želi osigurati sklad u prostoru i onemogućiti nakaradne gradnje, kakvima smo svjedočili u zadnje vrijeme, a koje su posljedica postojećeg GUP-a.

”Naravno da ovim posao nije završen. On će biti završen tek kada u idućoj godini krenemo s generalnim izmjenama prostornih planova u Dubrovniku koje će u potpunosti strateški promatrati prostor. Moramo biti svjesni da se grad od Orsule do Kantafiga ne može širiti, jer prostora više nema, ali zato se treba širiti prema Gornjim selima i nekim drugim područjima koje moramo strateški razvijati promišljajući budućnost. Prostor na užem dijelu grada treba sačuvati i ostaviti ga budućim naraštajima”, rekao je gradonačelnik Mato Franković.

Novim odredbama GUP-a restrikcije se odnose prvenstveno na visine objekata, na definiranje etažnosti na drukčiji načni posebno što se tiče definiranja pojma podruma i suterena, kao i restrikcije udaljenosti objekata od granice građevinske parcele s minimalnom udaljenosti od tri metra. Ujedno se uvodi detaljan i nedvosmislen pojmovnik, broj i definicija funkcionalnih jedinica, minimalni postotak zelenih površina na parceli, pojašnjenje pojma tihog obrta.

Božo Benić iz Društva arhitekata, koje je sudjelovalo u njegovoj izradi, istaknuo je kako su predstavnici stručne javnosti prvi put uključeni u jedan ovakav projekt planiranja prostora.

”Nužni su konzistentni, precizni planovi, koji se oblikuju strateški s jasnim konceptima prostornog, ekonomskog i društvenog razvoja i u koje su ugrađeni primjereni kriteriji zaštite raznih prostornih slojeva. GUP iz 2005. godine nikada nije bio ni razvojni, ni strateški dokument, već je reciklirao određene koncepte iz doba strateškog plana Južni Jadran s kraja šezdesetih godina, izvršivši evidenciju zatečenog stanja pojedinih namjena, te dajući zoning mogućih lokacija novih sadržaja bez prave analize interakcija s prostorom u kojem su ti isti sadržaji planirani. Taj GUP i kasnije izmjene dopustile su nekontrolirane prenamjene i graditeljske intervencije, apartmanizaciju pod krinkom stanogradnje, te smanjenje javnog prostora uz sustavnu amputaciju gradskog tkiva točkastom implementacijom pojedinačnih projekata. Dubrovniku trebaju novi prostorno-planski dokumenti razvojnog usmjerenja koji će kao takvi u sebi inkorporirati jasnu viziju grada za dugoročni period”, kazao je Benić.

Ovim izmjenama uvršteni su u planove i gradski projekti poput vrtića u Komolcu, gdje je zona rekreacije prenamijenjena u zonu za dječji vrtić, smještajni objekt za liječnike u sklopu Opće bolnice, azil za životinje, zone sanitarne zaštite Omble, prometni sustav na području Rijeke dubrovačke te izmjene vezane za gradnju javnih garaža na čitavom području grada.

Izvješće s održanih javnih rasprava bit će spremno početkom prosinca, a potom se uputiti na mišljenje županijskom Zavodu za prostorno uređenje te Ministarstvu graditeljstva  i prostornog uređenja. Ovisno o datumu izdavanja njihovih suglasnosti ovisit će i usvajanje na Gradskom vijeću, koje se sukladno tome očekuje krajem ove ili početkom iduće godine.

Javno izlaganje vodila je pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, a prijedloge izmjena i dopuna GUP-a i PPU-a Grada Dubrovnika izlagale su predstavnice stručnog izrađivača Plana (Urbos d.o.o., Split) Maja Madiraca i Larisa Bačić.

Gradski kotar Ploče iza Grada dobio prostor za rad

Novi prostori Gradskog kotara Ploče iza Grada smješteni na adresi Ulica Frana Supila 9 otvoreni su u utorak u nazočnosti gradonačelnika Grada Dubrovnika Mata Frankovića, a otvaranju ureda prisustvovali su i predsjednik Vijeća GK Srđan Obad, tajnik Ivuša Brajević kao i drugi članovi Vijeća.

Radi se o prostoru u gradskom vlasništvu površine 56,5 metara kvadratnih, a njegovom dodjelom osigurani su adekvatni uvjeti za rad GK Ploče iza Grada koji je do sada bio bez vlastitog prostora.

U adaptaciju i uređenje prostora Grad Dubrovnik utrošio je 21,896,25 kuna (s PDV-om).  Izvedeno je uklanjanje drvenog poda i postavljanje pločica, izrada i ugradnja prozora te soboslikarski radovi, dok je potrebni namještaj te ostalu opremu poput računala i printera Grad osigurao iz postojećih zaliha.

Grad Dubrovnik provodi sustavna ulaganja u sustav mjesne samouprave omogućujući vijećima gradskih kotara i mjesnih odbora učinkovitiji rad, a građanima što lakše ostvarivanje svojih prava. Tako je u proteklom razdoblju ova gradska uprava obnovila i uredila prostor gradskog kotara Montovjerna te prostore mjesnih odbora Osojnik i Ljubač. Gradskim kotarima Mokošica i Komolac osigurani su potpuno novi prostori, a na širem gradskom području proveden je i niz ulaganja u društvene domove.

REALAN I RAZVOJAN Usvojen Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu

Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu vrijedan 579.335.780,00 kuna usvojen je u ponedjeljak na 34. sjednici Gradskog vijeća većinom glasova.

-„Proračun je realan i razvojan s jasnim ciljem, a to je povećanje kvalitete života svih naših sugrađana“, poručio je gradonačelnik Mato Franković naglasivši da unatoč krizi Proračun sadrži razvoju komponentu i jamči nastavak ranije započetih programa i projekata, ali i osigurava odgovorno i transparentno financiranje svih skupina proračunskih korisnika, od gradskih ustanova, osnovnih škola i vrtića, vatrogasne postrojbe, sportskih objekata do ispunjavanja potreba drugih korisnika poput civilnog društva i socijalnih skupina.

Od značajnijih investicija Proračun za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu nosi sredstva za projektnu dokumentaciju Parka Gradac i završetak dokumentacije stanova u Solitudu, za cestu za zgrade HRVI, groblje Dubac, prometnicu od Mosta dr. Franja Tuđmana do Osojnika, ali i za novu zgradu škole Marina Getaldića u Ulici Ilije Sarake kao i rekonstrukciju Jugovog bazena. Za projekt proširenja i uređenja Lapadske obale koji će se u cijelosti financirati sredstvima EU fondova i nacionalnim sredstvima u proračunu za iduću godinu rezervirano je 16 milijuna kuna.

Upravo u snažnom privlačenju dostupnih fondova Europske unije kriju se prilike za realizaciju razvojnih projekata u narednom razdoblju, a uz Lapadsku obalu osigurana su i sredstva za gotovo 900 milijuna kuna vrijedan projekt razvoja vodno-komunalne infrastrukture „Aglomeracija Dubrovnik“, koji je upravo danas dobio „zeleno svjetlo“ tijela Europske komisije JASPERS.  

Gradonačelnik Franković istaknuo je i kako je gradska uprava marljivo radila i na pripremi projektne dokumentacije za niz projekata s namjerom kandidiranja na instrument EU-a „Recovery and Resilience“, a među njima ističu se azil za životinje, smještaj za beskućnike, dom umirovljenika ispod Opće  bolnice, škola u Mokošici, Vrtić Pčelica, cesta Tamarić, stanovi Solitudo i sportska dvorana.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu od prisutnih 23 vijećnica i vijećnika, prihvatilo je njih 16, petero ih  je glasalo protiv uz dva suzdržana glasa.

JASPERS odobrio 881 milijun kuna za izgradnju dubrovačkog vodovoda i kanalizacije – Aglomeraciju Dubrovnik!

Nakon dugotrajnog postupka uspješno je završen težak i opsežan posao u kojem su sudjelovali Vodovod Dubrovnik, Upravni odjel za europske fondove i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika i Hrvatske vode. Projekt Aglomeracije Dubrovnik ‘Razvoj vodno-komunalne infrastrukture’ dobio je ”zeleno svjetlo” JASPERS-a, odnosno pozitivno mišljenje Independent Quality Review. Slijedi potpisivanje ugovora čime će započeti najveći infrastrukturni zahvat u vodoopskrbni i kanalizacijski sustav Dubrovnika u njegovoj povijesti, uz osigurana bespovratna sredstva iz fondova Europske unije.

Ukupna vrijednost projekta ‘Aglomeracije’ iznosi 881.208.682,00 kuna, a njegova provedba između ostalog obuhvaća izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Petka te izgradnju cjelokupne nedostajuće kanalizacijske i vodoopskrbne mreže na području cijelog grada Dubrovnika.

Projektom su obuhvaćena ulaganja u sustav javne vodoopskrbe u naseljima Dubrovnik, Zaton – Orašac i Moševići – Visočani te sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Bosanka, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubrovnik, Gorenje Obuljeno, Knežica, Komolac, Lozica, Mokošica, Nova Mokošica, Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Sustjepan i Šumet.

”Ovim projektom rješavamo veliki problem i činjenicu da sedamdeset posto objekata u Dubrovniku nije imalo priključak na kanalizaciju”, kazao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković, naglašavajući i kako je ovim projektom Grad Dubrovnik osigurao preko milijardu kuna iz europskih fondova.

Nova 63 parkirališna mjesta u Mokošici

Završeni su radovi na izgradnji parkirališta u Novoj Mokošici, na predjelu između Ulice Marina Kneževića i ulice Između dolaca. Izgradnjom parkirališta osiguralo se novih 63 parkirališnih mjesta za naselje Nova Mokošica i skalini za pješačku komunikaciju, što će uvelike olakšati svakodnevne probleme stanovnika ulica Marina Kneževića i Između dolaca. Uređeno parkiralište danas je obišao gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima, a pritom je najavio nastavak ulaganja u prometnu infrastrukturu najvećeg dubrovačkog prigradskog naselja.

– U posljednjih godinu dana Mokošica je dobila nešto više od 200 parkirališnih mjesta što nikako nije dovoljno i mi se već sada pripremamo za novi investicijski ciklus, za nastavak gradnje još najmanje 300 parkirnih mjesta. Vjerujem da ćemo korak po korak riješiti jedan od najvećih komunalnih problema Mokošice, a to je upravo nedostatak parkirališnih mjesta – istaknuo je gradonačelnik Franković.

Izvođač radova na izgradnji parkirališta je tvrtka Dubrovnik ceste, a vrijednost radova po osnovnom ugovoru iznosi 2.581.837,00 kuna s PDV-om. Osim parkirališta izgrađeni su i skalini kojima je parkiralište povezano s ulicom Između dolaca, a u skopu radova osigurana je i pješačka komunikacija stanovnicima Ulice Marina Kneževića prema autobusnom stajalištu, školi i drugim lokacijama do kojih su prije morali pješačiti zaobilaznim pravcem.

Podsjetimo, u Novoj Mokošici prethodno je izgrađen parking sa 76 mjesta pokraj zgrada HRVI i zgrada Dubrovačke stanogradnje u izgradnji, zajedno s rekonstrukcijom ceste i gradnjom kružnog toka, dok je u Ulici Marina Kneževića izgrađeno parkiralište s 58 parking mjesta.

Gradonačelnik obišao završenu šetnicu Nika i Meda Pucića

Konačno smo dobili lijepu i reprezentativnu šetnicu s kojom se možemo itekako pohvaliti – rekao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković u prigodi sinoćnjeg obilaska novouređene šetnice Nika i Meda Pucića.

Omiljena dubrovačka šetnica proširena je, uređena, opremljena novim klupama, rasvjetom i ostalom opremom.

”Nakon gotovo desetak godina, napokon je završena šetnica Nika i Meda Pucića. Rekao sam da ću se, kad postanem gradonačelnik, uhvatiti u koštac s problemima šetnice i dovesti ovu priču do kraja. Završio sam je u svom mandatu što je iznimno bitno, ne samo za stanovnike Lapada, nego i za građane cijelog Grada. Nije ovo bio nimalo jednostavan posao, međutim, konačno je završen iznimno bitan projekt. Brojni su detalji koje će se trebati redovno održavati, što će preuzeti naš Komunalni odjel”, rekao je gradonačelnik Mato Franković i zahvalio svima koji su radili na projektu.

Vrijednost izvedenih radova je 4,8 milijuna kuna, a obuhvatili su, između ostalog, i uređenje hidrantske mreže s podzemnim hidrantima što je podiglo i mjeru sigurnosti zaštite od požara.

Odrađena je i sanacija južnog podzida te je šetnica  u svom najužem dijelu proširena, pojasnio je pročelnik Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Srđan Todorovski.

”Sada imamo jedinstvenu širinu od 240 cm plus širina ograde. Naišli smo na problem da smo morali nastaviti s izradom vodovodne cijevi koja nije bila izvedena kao ni glavni dovodni kabel struje. Napravljeno je parterno uređenje, nova brušena podloga, ograda, rasvjeta, klupe i hortikulturno uređenje. Ovim smo projektom obuhvatili i sanaciju rukohvata na ogradi koji će doći kroz desetak dana”, rekao je pročelnik Todorovski.

Posebnost novouređene šetnice je i ambijentalna rasvjeta te nova, moderna urbana oprema, poput klupa sunčališta.

”Nadam se da će građani biti zadovoljni”, poručio je gradonačelnik na kraju obilaska.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

Dubrovnktv.net

Najnoviji komentari

KOMENTAR TJEDNA