19.8 C
Dubrovnik
Utorak, 28 svibnja, 2024
NaslovnicaVijestiPROJEKTI GRADA: Na novoj cesti do Pobrežja izvedeno 70 posto radova, izrađuje...

PROJEKTI GRADA: Na novoj cesti do Pobrežja izvedeno 70 posto radova, izrađuje se projektna dokumentacija za rasvjetu u Štikovici

Gradsko vijeće grada Dubrovnika prihvatio je na 32. sjednici održanoj u ponedjeljak, a na prijedlog gradonačelnik Frankovića novu Odluku o komunalnom redu prema kojoj će Stradunom moći prometovati samo elektrovučna vozila i karića, a uređeno je pitanja postavljanja klima uređaja. Zamjenica Tepšić predstavila je pogodnosti za turiste u rujnu i listopadu. Grad Dubrovnik obavijestio je javnost o radnjama poduzetima vezano uz Solinsku ulicu. Osnovne škole Grada Dubrovnika, u suradnji s Gradom Dubrovnikom, u ovoj školskoj godini zaposlile su ukupno 38 pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Svi prijavljeni učenici, njih 43, svoj prvi školski dan proveli su u klupama sa svojim asistentima. Pokrenuta je i izrada projektne dokumentacija za rasvjetu u Štikovici, gradska uprava pozvala je građane da prijave sva delinkventa ponašanja na sportskim i dječjim igralištima. Gradonačelnik Franković obišao je gradilište ceste Most dr. Franja Tuđmana – Pobrežje te kazao kako je 70 posto radova izveden te da očekuje da će cesta biti gotova i prije travanjskog roka. Suradnjom Grada i volontera sterilizirano je preko 1000 uličnih mačaka, a sterilizacija će se nastaviti i dalje. Zamjenica Tepšić predstavila je projekt Respect the City na 10. Međunarodnoj virtualnoj konferenciji ICOT 2020.

Gradonačelnik uputio Gradskom vijeću na izglasavanje prijedlog nove Odluke o komunalnom redu

Gradonačelnik Mato Franković uputio je Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na izglasavanje prijedlog nove Odluke o komunalnom redu. Novom odlukom cilj je smanjiti broj dostavnih vozila koja ulaze u Grad, predviđa se novi režim prometa pješačkim zonama, prema kojem će po Stradunu moći prometovati samo elektrovučna vozila i karići. U razdoblju od 7:30 do 8:00 sati u cijeloj povijesnoj jezgri je radi zaštite sigurnosti djece za vrijeme odlaska u školu zabranjen promet svim vozilima, uključujući i elektrovučne. Istovremeno, povijesna jezgra će se zaštititi od posljedica prometovanja motornih vozila.

Novom odlukom opširnije je regulirano postavljanje opreme i uređaja na vanjske dijelove zgrada, a osobito bankomata. U prijedlog su ugrađene konzervatorske  smjernice kojima je regulirano postavljanje bankomata u povijesnoj jezgri Grada. Nova Odluka o komunalnom redu regulira postavljanje baznih stanica i komunikacijskih antena mobilnih operatera na vanjskim dijelovima zgrada, a u povijesnoj jezgri njihovo je postavljanje zabranjeno.

Vlasnicima klimatizacijskih uređaja u povijesnoj jezgri daje se rok prilagodbe od pet godina da promijene sve klimatizacijske uređaje na način da ne budu vidljivi s površine javne namjene. Grad Dubrovnik će u suradnji s Konzervatorskim odjelom i Zavodom za obnovu financirati projekt i postavljanje klimatizacijskih uređaja, a vlasnici će snositi troškove nabavke novih.

Sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu omogućeno je komunalnim redarima utvrđivanje identiteta građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka. Komunalni redari moći će zatražiti i pregledati isprave stranaka i drugih osoba nazočnih pri nadzoru, zatražiti točne i potpune podatke pisanim putem od stranke te prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje fotografiranjem, snimanjem i na drugi odgovarajući način. Ove izmjene pridonijet će jasnije uređenom pravnom položaju komunalnih redara te su propisane sankcije za ometanje komunalnog redara u provedbi nadzora i za onemogućavanje pregleda isprava.

S obzirom na važnost Odluke o komunalnom redu u djelovanju lokalne samouprave i životu građana, prethodno su provedena dva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, tijekom studenog i prosinca 2019. te svibnja i lipnja 2020. Na postojeći nacrt odluke građani, udruge i mjesni odbori su u dva navrata izrazili ukupno 35 pojedinačnih prijedloga te dva načelna mišljena, nakon čega je izrađen novi prijedlog akta.

Novu Odluku potrebno je donijeti radi usklađenja sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, učinkovitijeg provođenja komunalnog reda i mjera za njegovo održavanje te očuvanja javnog prostora i vizualnog identiteta Grada. Točka je uvrštena na dnevni red 32. sjednice Gradskog vijeća koja će se održati 14. rujna.

Predstavljena ponuda za turiste u rujnu i listopadu 2020.

Promotivna akcija Grada Dubrovnika i Turističke zajednice grada Dubrovnika „Pozno ljeto u Dubrovniku“ – “Dubrovnik, tamo gdje je srce”, od 15. do 30. rujna, uključuje popuste i pogodnosti za posjetitelje Dubrovnika na brojne turističke usluge iz niza raznih kategorija: znamenitosti, muzeja, galerija, ponuditelja smještaja i ugostitelja.

Na ovaj način žele se privući prvenstveno turisti iz Hrvatske, koji su u ovoj godini na prvom mjestu na top listi najbrojnijih turista u Dubrovniku. Ponudu za rujan, u koju su se uključile gradske ustanove, na današnjoj je konferenciji za novinare predstavila zamjenica dubrovačkog gradonačelnika Jelka Tepšić. Uz dubrovačke kulturne ustanove, poput muzeja, uključuje se i rezervat Lokrum te Dubrovačke zidine, također sa smanjenom cijenom ulaznica.

U rujnu će se održati i Good Food Festival, od 24. do 27. , a predstavila ga je direktorica Turističke zajednice Grada Dubrovnika Ana Hrnić, najavljujući pri tom raznolik festivalski program u kojeg su se ponovno uključili brojni dubrovački restorani.

BROŠURA FESTIVALA

Grad Dubrovnik će se sa svojim ustanovama uključiti i u akciju Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice, pod nazivom ‘Tjedan odmora vrijedan’, od 16. do 25. listopada 2020. Nudeći upola cijene sve turističke proizvode, od smještaja, prijevoza, znamenitosti pa sve do ugostiteljskih usluga i različitih doživljaja ovom se akcijom želi omogućuje svim građanima Hrvatske da posjete i upoznaju druge dijelove naše zemlje.

U nastavku pronađite popis ustanova i institucija Grada Dubrovnika i srodnih ustanova koje sudjeluju u akcijama u rujnu i listopadu:

MUZEJI i DRUGE ATRAKCIJE, 15.-30. rujna i 16.-25. listopada 2020.

Ulaz u muzejske ustanove grada Dubrovnika iznosi:  50 kuna

–          Kulturno-povijesni muzej – Knežev dvor

–          Pomorski muzej u tvrđavi sv. Ivan

–          Enografski muzej – Žitnica Rupe

–          Izložbe arheološkog muzeja u tvrđavi Revelin

–          Prirodoslovni muzej

Muzej domovinskog rata – ulaznica 15 kuna

Dom Marina Držića

– promotivna cijena ulaznice 50 kn

– besplatna tematska vođenja Upoznajte renesansni Dubrovnik

 – na određeni asortiman iz muzejske suvenirnice odobravamo popust od 30 posto.

Umjetnička galerija Dubrovnik, Galerija Dulčić Masle Pulitika, Atelijer Pulitika

– promotivna cijena ulaznice 50 kn

– besplatna grupna stručna vodstva u radnom vremenu kustosa uz prethodnu najavu putem telefona: 020/426-590 ili emaila: info@momad.hr

Dubrovački simfonijski orkestar

– popust od 25% na ulaznice za koncerte

Dubrovnik Card 

–  online kupnjom 2 ili više dnevnih Dubrovačkih kartica, dobit će se 1 dnevna Dubrovačka kartica GRATIS.

Rezervat Lokrum

– cijena ulaznice i prijevoz brodom JU Rezervat Lokrum iz gradske luke:  100 kuna

– ulaznica kupljena u Portoču (Otok Lokrum): 75 kuna

– djeca u dobi do 15 godine imaju besplatan ulaz.

Dubrovačke knjižnice

– stručno vođenje izložbom Znanstvene knjižnice „Knjige dubrovačkih đaka kroz povijest“ uz jedan suvenir po izboru (šalica, torba ili majica) po cijeni od 50,00 kuna te prodajom svojih izdanja uz popust od 50%.

Dubrovačke zidine – Društvo prijatelja dubrovačke starine

– informacije o popustima na ulaznice  –    gradske.zidine@gmail.com     (potrebno je prethodno se prijaviti za popust – karta 50 kuna)

Arboretum u Trstenom

 ulaznice za hrvatske građane 30 kuna, za strane posjetitelje 50 kuna  

Grad Dubrovnik o poduzetim radnjama vezano uz Solinsku ulicu

Nastavno na najavljeni prosvjed stanara Solinske ulice te na navode iz poziva na prosvjed, a koji su u bitnome posve netočni, Grad Dubrovnik radi interesa javnosti i u skladu s praksom transparentnosti rada gradske uprave podnosi sljedeći izvještaj o svim poduzetim radnjama vezanim uz građevinske radove privatnog investitora na izgradnji stambeno poslovne građevine u Solinskoj ulici, a koje su upravna tijela Grada Dubrovnika poduzela i nastavljaju poduzimati u okviru svojih nadležnosti.

Sve navedene radnje poduzete su radi zaštite interesa Grada Dubrovnika i imovine Grada te radi zaštite imovine, života i zdravlja građana, stanara Solinske i okolnih ulica.

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenta prostornog uređenje i gradnje

U odnosu na gradnju u Solinskoj ulici, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenta prostornog uređenje i gradnje Grada Dubrovnika, postupajući po službenoj dužnosti, donio je Rješenje kojim se dopušta obnova postupaka u odnosu na činjenicu naknadno utvrđene služnosti, a koju u postupcima investitor nije isticao.

Predmetnim rješenjem odgođeno je izvršenje gradnje u Solinskoj ulici.

Gradonačelnik i Upravni odjel za poslove gradonačelnika

U pozivu na prosvjed upućenom od organizatora ističe se da Grad Dubrovnik odnosno Gradonačelnik nisu pokazali interes primiti predstavnike stanara Solinske ulice, što ne odgovara istini. Gradonačelnik Mato Franković održao je sastanak s predstavnicom stanara čiji stambeni objekt neposredno graniči s gradilištem te je komunicirao i putem e-maila vezano uz radnje koje Grad Dubrovnik poduzima. Također, redovito je od svih nadležnih tijela informiran o razvoju događanja po ovom predmetu, a putem službenih kanala komunikacije dostupan je svim građanima, pa tako i stanarima Solinske ulice.

Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika Mata Frankovića od 11. rujna 2020. godine, u Solinskoj ulici je zabranjeno prometovanje svim vozilima čija ukupna masa prelazi 3,5 tone. Zabrana prometovanja navedenim vozilima vrijedi do opoziva, odnosno dok se steknu uvjeti za sigurno prometovanje vozilima veće ukupne mase. Ovim Zaključkom onemogućen je prolaz teškim strojevima i teškim kamionima.

Podsjećamo i da je Upravni odjel za poslove gradonačelnika zaprimio Službenu zabilješku Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Odsjeka za komunalno redarstvo, a u kojoj je utvrđeno da se na nekretnini u vlasništvu Grada Dubrovnika, zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1117/4 k.o. Dubrovnik, izvode bespravni građevinski radovi koji očito predstavljaju uznemiravanje  vlasnika, odnosno da je izvršeno nedopušteno sidrenje. Na temelju navedene Službene zabilješke o utvrđenim nepravilnostima Upravni odjel za poslove gradonačelnika poduzeo je pravne korake u pogledu zaštite od uznemiravanja na predmetnoj nekretnini, koja u naravi predstavlja neevidentiranu nerazvrstanu cestu koja je sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske od interesa za Republiku Hrvatsku i jedinicu lokalne samouprave, a na kojoj je zbog izvođenja predmetnih radova  neposredno ugrožena  sigurnost  prometa,  odnosno  život  i  zdravlje  građana.

Sukladno čl. 272. Zakona o parničnom postupku, Grad Dubrovnik je pred Općinskim sudom u Dubrovniku podnio Prijedlog za osiguranje dokaza, a kako bi se poduzele potrebne hitne pravne radnje radi zaštite imovine u vlasništvu Grada Dubrovnika. Prijedlog je prihvaćen te je o istome doneseno rješenje, a na licu mjesta je proveden uviđaj.

Slijedom svega navedenog u tijeku je postupak pred Općinskim sudom u Dubrovniku.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

Službenici Odsjeka za komunalno redarstvo u više su navrata postupali u navedenoj ulici, kojom prilikom su pokrenuli dva upravna postupka i izdali četiri Obavezna prekršajna naloga koja se odnose na cijeli niz prekršaja suprotnih odlukama i pravilnicima Grada Dubrovnika.

Rješenja:

Dana 1. lipnja 2020. godine Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu donio je Rješenje kojim je utvrđeno oštećenje javno prometne površine, u naravi put u ulicama Solinska i Od Gale, a koje je nastalo učestalim prometovanjem teških strojeva i kamiona radi radova iskopa s gradilišta od strane izvođača radova tvrtke Crivac d.o.o. te je istom izvođaču naređeno da nakon završetka radova na gradilištu sanira sva nastala oštećenja i vrati javno prometnu površinu u prvobitno stanje. Oštećenja su utvrđena od strane komunalnog redara dana 26. svibnja očevidom na licu mjesta.

Isti naslov, dana 15. lipnja, postupajući po službenoj dužnosti, donio je Rješenje kojim se investitoru tvrtki Rivijera Dubrovnik d.o.o. naređuje obustava izvođenja građevinskih radova građevinskim strojem – hidrauličnim čekićem (zemljani radovi iskopa) putem izvođača radova tvrtke Crivac d.o.o. u ulici Solinska bb. Investitor je istim Rješenjem upozoren da ukoliko ne obustavi izvođenje radova na konstrukciji zgrade i zemljanih radova da će se Rješenje provesti izricanjem novčanih kazni te da žalba eventualno izjavljena protiv Rješenja ne obustavlja njegovo izvršenje.

Obvezni prekršajni nalozi:

Upravni odjel za komunalne djelatnosti u mjestu samoupravu, Odsjek za komunalno redarstvo dana 20. svibnja izdao je Obvezni prekršajni nalog (dalje OPN) tvrtki V.D.M. Promet d.o.o. i odgovornoj osobi u Društvu – direktoru uz izricanje zakonskim aktima predviđene kazne od 12 tisuća kuna jer su dozvoli prometovanje teškim teretnim vozilima u svom vlasništvu Ulicom Vladimira Nazora bez odobrenja Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika za izvanrednu uporabu javno prometne površine i opterećenja nerazvrstane ceste zbog prekomjerne težine vozila.  

Dana 27. svibnja Komunalno redarstvo izdalo je OPN tvrtki Crivac d.o.o. i odgovornoj osobi – direktoru jer su dana 27. svibnja zauzeli javnu površinu, tj. dozvolili zauzimanje iste na način da su u ulici Solinska kod kućnog broja 2 dozvolili postavljanje zaštitne ograde na javnu površinu bez da je zaključen ugovor o zakupu javne površine za njeno korištenje te im je izrečena novčana kazna od 12 tisuća kuna.

Tvrtki V.D.M. Promet d.o.o. i odgovornoj osobi u Društvu – direktoru, zbog prometovanja  teškim teretnim vozilima bez pribavljanja spomenutog odobrenja UO za premet, ovaj put Ulicom Pera Bakića, dodatni OPN uz novčanu kaznu od 12 tisuća kuna izdan je dana 9. lipnja. 

Obavezni prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 12 tisuća kuna izrečen je 22. lipnja i tvrtki IN-Grad d.o.o. i odgovornoj osobi – predsjedniku Uprave što su dana 16. lipnja dozvolili prometovanje ulicom Splitski put teškim teretnim vozilima bez odobrenja Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika za izvanrednu uporabu javno prometne površine i opterećenja nerazvrstane ceste zbog prekomjerne težine vozila. 

Zaposleno 38 pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama u razvoju

Osnovne škole Grada Dubrovnika, u suradnji s Gradom Dubrovnikom, u ovoj školskoj godini zaposlile su ukupno 38 pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Svi prijavljeni učenici, njih 43, svoj prvi školski dan proveli su u klupama sa svojim asistentima. Program se provodi u sedam škola: OŠ Ivana Gundulića, OŠ Lapad, OŠ Montovjerna, OŠ Marin Držić, OŠ Mokošica i OŠ Marina Getaldića i OŠ Antuna Masle.

Angažman asistenata dio je četverogodišnjeg projekta „Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama Grada Dubrovnika – faza III“ prijavljenom na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja RH ‘Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama’. Sveukupna vrijednost projekta koji traje do 31. srpnja 2021. godine iznosi 7.067.080,80 kuna, dok je bespovratni iznos sredstava 5.653.664,64 kuna, odnosno 80% ukupnog iznosa.


Zahvaljujući ovom projektu osigurana je podrška svim učenicima s teškoćama koji su predali zahtjev za pomoćnika u nastavi, čime se i u novoj školskoj godini osigurava nadstandard u programu asistenata u nastavi te u potpunosti ispunjava potreba za ovom vrstom podrške učenicima dubrovačkih osnovnih škola.

Program pomoćnika u nastavi već se godinama uspješno provodi u svih šest dubrovačkih osnovnih škola, a od ove godine i u sedmoj, novoj OŠ Montovjerna. Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA-e sudjeluje u prijavi projekta i pripremi natječajne dokumentacije. Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u obavljanju školskih aktivnosti tijekom nastave, pomoć u učenju, komunikaciji i socijalnoj uključenosti i pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Dubrovnika.

Pokrenuta izrada projektne dokumentacije za rasvjetu u Štikovici

Grad Dubrovnik je putem nadležnog Upravnog  odjela za izgradnju i upravljanje projektima pokrenuo izradu projektne dokumentacije za javnu rasvjetu u naselju Štikovica. Novom rasvjeta postavit će se na dionici od skretanja u Štikovicu sa državne ceste D8 iz smjera Zatona do podvožnjaka u Štikovici (D8), u ukupnoj dužini od 680 metara.

Po završetku izrade projektne dokumentacije, započet će prva faza radova kojom je predviđeno polaganje napojnog kabela i izradu temelja stupova. Svi radovi izvodit će se u koordinaciji s radovima Vodovoda Dubrovnik na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje te radovima HEP-a, čime će se izbjeći dodatni iskopi prilikom realizacije projekta.

Podsjetimo, u Štikovici su u tijeku radovi Vodovoda Dubrovnik na 44 milijuna kuna vrijednoj investiciji fazne izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Projekt obuhvaća i sustave u Mokošici i Zatonu Malom, a 75% projekta Vodovod je prijavio na 881 milijuna kuna vrijedan EU projekt Aglomeracija Dubrovnik.

Grad Dubrovnik poziva građane da prijave sva delikventna ponašanja na sportskim i dječjim igralištima

Postupajući po dojavi građana, službenici Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Odsjeka za komunalno redarstvo izvidom na terenu i preglednom sustava video nadzora utvrdili da je kvar na rasvjeti sportskog igrališta „Između dolaca“ u Mokošici nastao zbog delikventnog ponašanja trojice mlađih muških osoba koji su dana 8. rujna u večernjim satima provalili u električni ormar pored igrališta te neovlašteno i nestručno rukovali električnim instalacijama.

Takvim delikventnim i neodgovornim ponašanjem oštetili su gradsku imovinu te su sebe, ali i druge korisnike igrališta kao i prolaznike, posebno djecu, doveli u opasnost jer je ormar s instalacijama ostao otvoren.

GRADONAČELNIK OBIŠAO GRADILIŠTE CESTE MOST DR. F. TUĐMANA – POBREŽJE Završeno 70 posto radova

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima, uz pratnju novinara, obišao je danas gradilište buduće ceste koja će povezati uže gradsko područje s Gornjim selima. Iako je rok za dovršetak ceste travanj iduće godine, s obzirom na dinamiku radova, mogla bi biti završena i ranije.

”Danas se nalazimo na 70 posto izvedenih radova. Ovo je iznimno važna cesta za razvoj i otvaranja novih perspektiva. Ne treba zaboraviti i da je tu mogućnost park ‘n’ ride sustava što je nastavak na ovaj projekt. Rok izvođenja radova je travanj, no vidimo da sve napreduje dobro i očekujemo da će biti gotovo i prije roka”, kazao je gradonačelnik Mato Franković.

Nova cesta izvodi se od postojeće državne ceste D8, spaja se od Mosta dr. Franja Tuđmana do postojeće ceste prema Pobrežju, koja će se do kraja projektiranog zahvata rekonstruirati.

U potpunosti su izgrađeni Potporni zidovi, a u tijeku je izrada propusta za oborinsku odvodnju ceste. Iskopana je cijela trasa do kote posteljice te se započinje s uređenjem posteljice i tamponiranjem. Dovršeni su temelji i temeljni razvod javne rasvjete, nakon čega je uslijedilo postavljanje visokonaponskog kabela. Time je završeno oko dvije trećine projekta izgradnje. Cestovna investicija vrijedna je nešto više od 32 milijuna kuna.

Cesta je dužine dva kilometra od čega se jedan kilometar odnosi na rekonstrukciju postojeće cestu, a jedan kilometar ceste probijen je kroz brdo.

Ova cesta ujedno je smjer budućeg razvoja ovog dijela grada i još jedan segment u povezivanju dubrovačkih Gornjih sela.

”Radimo i na cesti Osojnik – Ljubač, koja će biti dvotračna i doprinijet će revitalizaciji Gornjih sela. Cilj je završiti i cestu Mrčevo – Riđica,  čime će se Gornja sela spojiti s Majkovima, što će osigurati alternativni pravac u slučaju nezgode na magistrali. Sve to osigurat će i turističku ponudu na Gornjima selima”, rekao je gradonačelnik Franković.

Suradnjom Grada i volontera sterilizirano preko 1000 uličnih mačaka

Grad Dubrovnik od rujna 2018. godine, u suradnji s volonterima koji brinu o napuštenim životinjama, uspješno provodi akciju sterilizacije uličnih mačaka na cijelom gradskom području. Prema podacima iz veterinarskih ambulanti, kroz protekle dvije godine na ovaj je način sterilizirano 1018 mačaka, od toga 715 ženki i 303 mužjaka.

Sanitat Dubrovnik ove je godine predvidio 80.000,00 kuna za sterilizaciju i taj je iznos ravnomjerno raspoređen na tri veterinarske ambulante s područja grada, koje sudjeluju u ovoj akciji.

”Na dobrom smo putu da se populacija uličnih maca svede na minimum, rezultate itekako vidimo i svaka maca s odrezanim uhom na ulici je naš zajednički uspjeh”, kaže inicijatorica akcije Ljubica Kežić.

Kastracija i sterilizacija mačaka provodi se prvenstveno radi kontrole i regulacije mačje populacije, posebno kada su u pitanju mačke koje nisu zbrinute i borave vani te iz javno-zdravstvenih razloga. Sve sterilizirane mačke označene su malim rezom na vrhu uha i kao takve ih se može lako prepoznati.

Gradonačelnik Mato Franković kazao je kako će se ova akcija nastaviti i ubuduće.

Zamjenica Tepšić predstavila projekt „RESPECT THE CITY“ na 10. Međunarodnoj virtualnoj konferenciji ICOT 2020.

Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić sudjelovala je jučer u večernjim satima na desetoj međunarodnoj virtualnoj konferenciji o turizmu ICOT 2020 usmjerenoj prema aktualnoj globalnoj temi „Tourism in uncertain times: issues and challenges“.

Sudionici međunarodne virtualne konferencije raspravljali su o trenutnoj krizi COVID-19, prijetnjama i neizvjesnostima vezanim za turističko okruženje, klimatskim promjenama, budućim konceptima upravljanja prekomjernim turizmom s kojim se susreću brojne destinacije poput Dubrovnika, te o prepoznavanju i procjenama pomoću kojih bi se smanjili rizici i nesigurnosti uzrokovani trenutačnom epidemiološkom situacijom, stvarajući pritom uravnoteženi turistički rast u nadolazećim razdobljima.

Zamjenica gradonačelnika Tepšić u svom izlaganju, prisutne je izvijestila o situaciji u Dubrovniku i rezultatima turističke sezone 2020., koja je kao i brojne destinacije suočena sa COVID-19 krizom. Također, zamjenica Tepšić sudionicima virtualne konferencije, predstavila je projekt „Respect the City“. Riječ je o strateškom projektu koji u svojoj biti sadrži modele pametnog i odgovornog upravljanja destinacijom i održivim turizmom. Cilj ovog projekta, jest prije svega očuvanje kulturne baštine, podizanje kvalitete svakodnevnog života građana Grada Dubrovnika i osiguravanje najboljeg mogućeg doživljaja Dubrovnika za sve posjetitelje.

U ovoj je prigodi Tepšić predstavila mjere i aktivnosti Dubrovnika kao lidera u održivom i odgovornom turizmu na Mediteranu, kazavši kako se suradnjom brojnih dionika sa područja Dubrovnika, nastoji pametno odgovoriti na negativne učinke prekomjernog turizma, kombinacijom različitih produktivnih rješenja.

Ono što je posebno istaknuto tijekom izlaganja jest prepoznavanje projekta „Respect the City“ od strane Globalnog vijeća za održivi turizam (GSTC), koji je 2019. godine proveo procjenu destinacije bazirajući se na ocjenjivanje elemenata poput upravljanja kulturnim dobrima i okolišem, sudjelovanje i korist zajednice u navedenom projektu te planiranje i politiku destinacije. Dubrovnik je postigao 70% izvrsnosti na temelju procjena koje su donesene, čime je postignut znatan napredak u kontekstu glavnih ciljeva samog projekta „Respect the City“.

Deseta Međunarodna virtualna konferencija ICOT 2020. održava se od 17. do 18. rujna, na kojoj će brojni stručnjaci direktno povezani sa turizmom iznijeti procjene, odgovore i moguća rješenja za buduću turističku sezonu.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

Dubrovnktv.net

Najnoviji komentari

KOMENTAR TJEDNA