33.8 C
Dubrovnik
Petak, 19 srpnja, 2024
NaslovnicaLifestyle"Certifikat s kojim se hvali Željko Raguž se ne zaslužuje, nego naručuje...

“Certifikat s kojim se hvali Željko Raguž se ne zaslužuje, nego naručuje i kupuje!”

Luka Dubrovnik d.d. dobitnik je medjunarodnog standarda te spada u platinasti razred bonitetne izvrsnosti. U poslovnom svijetu platinasti razred spada u najveći mogući rang uspješnosti poduzeća. Prošle godine smo dobili zlatni certifikat za 2018. koji je stepenica ispod platinastog i rekli smo da naredne godine dolazimo po najprestižniji, platinasti. To smo ostvarili i ovim putem zahvaljujem najprije svim zaposlenicima Luke Dubrovnik d.d. na rekordnoj 2019., svima koji se vesele našem uspjehu, ali i onima koji se ne vesele, jer bez svih njih ne bi bilo moguce ostvariti ovaj rezultat – zapisao je u svom fb statusu jučer direktor Luke Dubrovnik Željko Raguž i ovjekovječio je status svojom fotkicom s priznanjem. Između brojnih čestitki stiglo mu je i gradonačelnikovo “slovo” u kojemu hvali i vlastitu, odnosno koalicijsku odluku da ga se postavi na mjesto čelnika Luke. Jer, zapisao je Franković, to je dokaz da je Raguž “pravi čovjek na pravom mjestu”.

Povodom tih jučerašnjih istupa preko društvenih mreža, danas na mail dubrovniknet-a stiže pismo čitatelja Cvijeta Božovića u kojemu tvrdi kako se ovi certifikati ne dobijaju po zasluzi nego se naručuju i plaćaju. Valja pročitati i zaključiti prema vlastitom mišljenju.

Božović piše:

Izjava direktora Luke je netočna. Nisu dobitnik ni nositelj priznanja – nego naručitelj Certifikata, a razvidno je da se radi u osnovi samo o činjenici da su tri godine bili solventni i pripadao ih je Zlatni – na osnovu čega sad dobijaju dijamantni koji se odnosi na bonitet -odnosno kreditnu sposobnost. Ovo zadnje je na osnovu rezultata iz 2019., dakle, prije korone. Obzirom da je 2019 zarada bila velika, a investicije nula, nije teško bilo biti likvidan. Inače, ovakve certifikate imaju uglavnom manje firme u Hrvatskoj. A ja ne vidim praktičnu korist od troška koji je napravljen, osim nečije osobne samoreklame. I jasno, javlja se i Mato s tvrdnjom, da evo dokaza, nije pogriješio što je Raguža stavio na čelo Luke, iako se zna da je taj čin rezultat besramne političke trgovine i skandaloznog uhljebljenja – da se čovjek bez dana obrazovanja u struci i dana iskustva u lučkim poslovima postavlja za direktora – stoji u pismu našega čitatelja Cvijeta Božovića koji
u nastavku dodaje:

Certifikat bonitetne izvrsnosti je proizvod koji se kupuje od firme “Bisonde” Hrvatska. On se ne dobija-niti se postaje nositelj Certifikata. Postaje se Naručitelj. Velike ozbiljne Hrvatske firme nisu kupci ovakvih certifikata. Inače firma “Bisonde” ima svoje firme u svim Republikama bivše Jugoslavije – te još 13 zemalja u Evropi. Ovaj Certifikat može, a ne mora pomoći pri lakšem dobijanju kredita, ali bilance se rade samo na osnovu podataka koje dostavi zainteresirana firma. Engleski prevod je “Highest Creditworthenes Rating”.

Pročitajte odredbe Ugovora:

1. Uvodne odredbe

Izdavatelj i nositelj proizvoda jest društvo Bisnode d.o.o., Fallerovo šetalište 22, Zagreb (u daljnjem tekstu: nositelj).Općim uvjetima za dobivanje i korištenje proizvoda uređuju se pravni odnosi između nositelja i naručitelja. Naručitelji su dužni potpuno se pridržavati općih uvjeta, kao i obaveza i ograničenja, kao što je definirano u nastavku.

2. Značenje izraza Certifikat bonitetne izvrsnosti (u daljnjem tekstu: certifikat) – označava sve proizvode za koje vrijede predmetni opći uvjeti:Bonitetna izvrsnost kojom nositelj svake godine certificira poslovne subjekte koji su svojim radom zaslužili ocjene A, AA i AAA teSrebrna bonitetna izvrsnost koja predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među tvrtkama koje bonitetnu izvrsnost A, AA ili AAA iskazuju već tri godine zaredom. Zlatna bonitetna izvrsnost koja predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među tvrtkama koje bonitetnu izvrsnost najvišeg AAA razreda iskazuju već tri godine zaredom. Platinasta bonitetna izvrsnost koja predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među tvrtkama koje zlatnu bonitetnu izvrsnost iskazuju već tri godine zaredom. Zaštitni znak Bonitetna izvrsnost (u daljnjem tekstu: Zaštitni znak) – uključuje vizualne elemente A, AA i AAA, natpis Bonitetna izvrsnost na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, godinu certifikacije. Zaštitni znak Srebrna bonitetna izvrsnost – uključuje vizualne elemente A A A u srebrnoj boji, natpis Srebrna izvrsnost na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, godinu certifikacije. Zaštitni znak Zlatna bonitetna izvrsnost – uključuje vizualne elemente AAA u zlatnoj boji, natpis Zlatna izvrsnost na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, godinu certifikacije. Zaštitni znak Platinasta bonitetna izvrsnost – uključuje vizualne elemente AAA u “platinastoj” boji, natpis Platinasta izvrsnost na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, godinu certifikacije i “pet zvjezdica”. Licenca za korištenje zaštitnog znaka (u daljnjem tekstu: Licenca) – korisnik koji je kupnjom paketa Exclusive stekao pravo na korištenje zaštitnog znaka. Zaštitni znak koristi za vlastite potrebe, i to na pretpakiranim proizvodima, u različitim objavama, katalozima, brošurama, uputama, u oglasima, reklamnim filmovima, videozapisima i audiozapisima, na elektroničkim materijalima: e-pošta, web.

3. Predmet

Sadržaj općih uvjeta korištenja certifikata od strane nositelja korištenje je usluga opisanih u priručnicima i brošurama koje su dio usluga pojedinog proizvoda.

4. Uvjeti za stjecanje Certifikata bonitetne izvrsnosti

Certifikate može dobiti samo tvrtka koja ispunjava uvjete za stjecanje A, AA ili AAA certifikata bonitetne izvrsnosti ili tvrtka koja ispunjava uvjete za stjecanje srebrnog, zlatnog ili platinastog certifikata bonitetne izvrsnosti. Koje tvrtke ispunjavaju uvjete za stjecanje certifikata utvrđuje nositelj na temelju izvršene financijske analize tvrtki.

5. Pravo na korištenje Zaštitnog znaka

Zaštitni je znak vlasništvo društva Bisnode i smije se koristiti samo u skladu s predmetnim općim uvjetima. Naručitelj stječe pravo na korištenje zaštitnog znaka u sljedećim slučajevima:1. uvršten je na popis vlasnika certifikata Bisnode bonitetne izvrsnosti za pojedinu godinu i 2. naruči paket Standard i kupi pravo na upotrebu vektorskog logotipa i korištenje Zaštitnog znaka ili naruči pakete Exclusive, Srebrni, Zlatni ili Platinasti. Ako naručitelj ispunjava uvjete navedene u prethodnom članku, stječe pravo, ali nema obavezu, na korištenje Zaštitnog znaka.

6. Početak ugovornog odnosa

Ugovorni odnos nastaje na temelju:telefonske ili internetske narudžbe koju nositelj i naručitelj potvrđuju tako da nositelj naručitelju elektroničkom poštom šalje ispravno ispunjenu narudžbenicu ilina temelju ispravno ispunjenje narudžbenice. Ako je nositelj naručitelju poslao ponudu u elektroničkom obliku, ugovor je sklopljen u trenutku kad nositelj primi potvrdu naručitelja, koja sadrži izjavu naručitelja, da prihvaća ponudu. Naručitelj ima pravo u roku od 7 dana od sklapanja ugovornog odnosa odustati od ugovora i to pisanom obavijesti poslanom preporučenom poštom.U tom slučaju naručitelj se obvezuje da će na temelju izdanog računa nositelja podmiriti sve troškove koji će nastati do dana prestanka ugovornog odnosa.

7. Trajanje ugovornog odnosa

Ugovorni odnos traje jednu godinu.Ugovorni odnos ne može se prekinuti prije isteka dogovorenog roka, osim u slučaju ozbiljnih kršenja jedne ili druge strane.U slučaju da je tako dogovoreno, ugovorni se odnos na kraju fiksnog razdoblja automatski produžuje, ako naručitelj najkasnije 15 dana prije kraja fiksnog razdoblja nositelju ne pošalje zahtjev za prekid ugovornog odnosa. Naručitelj mora na vrijeme poslati zahtjev za prekid na elektroničku adresu nositelja certifikat.hr@bisnode.com. Bez obzira na prethodni stavak, ugovorni se odnos prekida ako naručitelj više ne ispunjava uvjete za dobivanje naručenog certifikata bonitetne izvrsnosti. Kad se dogovori automatsko produženje ugovornog odnosa, nositelj se obvezuje da će naručitelja elektroničkom poštom 30 dana prije isteka fiksnog razdoblja, odnosno prilikom dolaska financijskih analiza, obavijestiti o isteku ugovornog odnosa, o tome ispunjava li još uvijek uvjete za stjecanje certifikata, jednakog ili drugačijeg, i o tome da će se ugovorni odnos automatski produžiti ako ga naručitelj na vrijeme ne otkaže.

8. Obaveze ugovornih strana

Nositelj se obavezuje da će naručitelju osigurati materijal potreban za korištenje Zaštitnog znaka, i to putem elektroničke pošte ili na USB nosaču podataka poslanom preporučenom poštom i da će mu preko dostavne službe, u roku od 20 dana od sklapanja ugovornog odnosa na adresu tvrtke dostaviti sadržaj naručenog paketa. Naručitelj se obavezuje da će prije početka korištenja Zaštitnog znaka nositelju poslati na potvrdu sve materijale koji uključuju Zaštitni znak, i to na elektroničku adresu nositelja o kojoj nositelj naknadno informira naručitelja.

9. Povreda pravila korištenja

Nositelj zadržava pravo da u slučaju sumnje na zloupotrebu, koja predstavlja povredu općih uvjeta, ograniči ili prekine korištenje proizvoda, a protiv kršitelja prava intelektualnog vlasništva i ostalih propisa poduzme mjere u skladu sa zakonom. U slučaju povrede pravila korištenja proizvoda, nositelj zadržava pravo na sljedeće mjere protiv kršitelja:pisana ili usmena opomena – u slučaju opomene naručitelj mora u roku od 48 sati ispraviti greške u korištenju Zaštitnog znaka;privremeno oduzimanje prava na korištenje Zaštitnog znaka;trajno oduzimanje prava na korištenje Zaštitnog znaka i raskid ugovora.Postupak nositelja u slučaju povrede u korištenju:1. U slučaju sumnje na povredu pravila korištenja, ovlaštena će osoba kontaktirati naručitelja i dobiti informacije o načinu korištenja usluge i razlozima za eventualno odstupanje od pravila korištenja usluge te u slučaju neutemeljenih razloga izdati pisanu ili usmenu opomenu naručitelju.2. U slučaju daljnjih povreda, nositelj će uvesti privremeno oduzimanje prava na korištenje Zaštitnog znaka i tako onemogućiti daljnju zloupotrebu korištenja proizvoda.3. U slučaju daljnjih povreda, nositelj će naručitelju poslati pisano upozorenje prije trajnog oduzimanja prava na korištenje Zaštitnog znaka i prekida ugovornog odnosa. Nakon ponovne povrede pravila nositelj će pokrenuti postupak raskida ugovora uz obavijest naručitelju. Bez obzira na gore navedene mjere, naručitelj je dužan na temelju izdanog računa nositelja u cijelosti namiriti obaveze iz ugovornog odnosa. Nositelj zadržava pravo da protiv kršitelja poduzme mjere u skladu sa zakonodavstvom. Naručitelj je odgovoran za svu štetu koja nastane nositelju ili osobama koje su s njim povezane ili drugim naručiteljima zbog povrede pravila o korištenju Zaštitnog znaka.

8. Cjenik, troškovi usluga i E-račun

Cjenik određuje nositelj. Cijene su navedene u EUR i bez PDV-a. U slučaju da naručitelj ne ispunjava svoje obaveze po ugovoru i ovim općim uvjetima, nositelj uz zatezne kamate ima pravo na povrat troškova za opomene po cjeniku nositelja i na povrat svih ostalih troškova eventualne (izvansudske i sudske) naplate u njihovom stvarnom opsegu, uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove upita, odvjetničke i ostale troškove (izvansudske i sudske) naplate. U svim vrstama sudskih postupaka, uključujući postupke zbog insolventnosti (prisilna nagodba, stečaj) i postupcima prestanaka pravne osobe, naručitelj je dužan uz troškove sudskog postupka nositelju podmiriti i odvjetničke troškove, troškove upita i ostale troškove (izvansudske i sudske) naplate. Naručitelj ovlašćuje nositelja da u slučajevima kad je to potrebno za izvršenje ovog ugovora posreduje podatke u svezi s ovim ugovorom trećim osobama i izvrši sve upite kod nadležnih državnih i ostalih tijela, banaka, štedionica i ostalih financijskih organizacija i navedenim subjektima dozvoljava da nositelju posreduju zahtijevane podatke. Naručitelj nadalje izričito dopušta da nositelj izvrši upite i dobije podatke o njegovim osobnim i ostalim podacima, između ostalog o poslu, pokretnoj i nepokretnoj imovini, potraživanjima, udjelima, dionicama i ostalim vrijednosnim papirima, brojevima računa u bankama i institucijama za platni promet te o ostaloj njegovoj imovini, prebivalištu, poreznom broju i ostalim podacima kod drugih upravitelja zbirkama podataka, ako ih nositelj nema, odnosno ako ih nije nositelju osobno posredovao, a ti su podaci potrebni za postizanje svrhe ovih općih uvjeta i sklopljenog ugovora. Nositelj će osobne i ostale podatke izbrisati iz svojih zbirki podataka kad se postigne svrha ugovora, odnosno kad prođe rok propisan za čuvanje tih podataka. Naručitelj se izričito slaže da se račun izdaje i šalje u elektroničkom obliku na elektroničku adresu koju on odredi. Naručitelj može zatražiti i primitak e-računa u elektroničkom obliku u internetskoj banci korisnika. Primanje e-računa u elektroničkom obliku može zatražiti naručitelj koji je komitent/stranka banke koja omogućuje primanje e-računa i istovremeno je korisnik internetske ili elektroničke banke.

9. Tehnički uvjeti

Naručitelj je sam odgovoran za raspolaganje odgovarajućom internetskom stranicom i ostalim internetskim sučeljima koja omogućuju postavljanje certifikata i ostalih materijala koje sadrži naručeni paket. Nositelj osigurava odgovarajuću opremu samo na svojoj stranici i nikako nije odgovoran za nepravilnosti ili nezakonitosti nastale zbog neodgovarajuće opreme ili postupanja naručitelja.Nositelj nije odgovoran ni za kakvu neposrednu ili posrednu štetu niti neugodnosti koje bi mogle nastati kod naručitelja zbog eventualnih tehničkih problema.

10. Pomoć u korištenju proizvoda

Nositelj će tijekom redovnog radnog vremena osigurati besplatnu pomoć i savjetovanje vezano na korištenje proizvoda, i to putem telefona i/ili elektroničke pošte.

11. Pravila korištenja certifikata Bonitetne izvrsnosti

Naručitelji ne smiju ni na koji način intervenirati u Zaštitni znak, u smislu mijenjanja ili prepravljanja, isto tako ga ne smiju registrirati kao Zaštitni znak ili dio Zaštitnog znaka u Hrvatskoj i inozemstvu. Naručitelj koji dobije licencu, sav materijal potreban za korištenje Zaštitnog znaka dobiva u vektorskom obliku, putem e-pošte ili na USB nosaču podataka poslanom preko dostavne službe. Naručitelj se obvezuje da će Zaštitni znak koristiti sa pripadajućom godinom i samo za vlastite potrebe:na pretpakiranim proizvodimau različitim objavama, katalozima, brošurama, uputama,na poslovnim dopisima,na fakturama,u oglasima, reklamnim filmovima, videozapisima i audiozapisima,na elektroničkim materijalima: e-pošta, internetska stranica i natpisi,na društvenim mrežama,na sajmovima i izložbama. Zaštitni znak može koristiti i nakon isteka razdoblja certifikacije, ali uz obavezno dopisivanje godine prošle certifikacije (na primjer i radi izbjegavanja nedoumica: ako naručitelj godine 2017. koristi zaštitni znak koji se odnosi na certifikaciju 2016. godine, mora pored zaštitnog znaka u primjerenoj veličini navesti 2016. godinu). Naručitelj se obvezuje da će prilikom korištenja Zaštitnog znaka za pojedino razdoblje certifikacije nakon isteka tog razdoblja koristiti Zaštitni znak s onom bonitetnom ocjenom koju je u skladu s metodologijom nositelja ostvario u pojedinom razdoblju certifikacije (na primjer i radi izbjegavanja nedoumica: naručitelj je u razdoblju certifikacije za 2016. godinu postigao AAA bonitetnu izvrsnost, a u razdoblju certifikacije za 2017. godinu ostvaruje AA bonitetnu izvrsnost, može koristiti Zaštitni znak u kojem su stilizirana slova AAA samo uz odgovarajuće navođenje godine, to je u konkretnom slučaju 2016.).

12. Zaštita i korištenje (osobnih) podataka

Nositelj se obvezuje da će osobne podatke obrađivati u skladu s važećim zakonodavstvom.Da bismo u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka spriječili neovlašteni pristup osobnim podacima ili njihovo otkrivanje, očuvali točnost osobnih podataka i osigurali njihovo odgovarajuće korištenje, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.Sve osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama zakona koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

13. Autorskopravna zaštita podataka

Naručitelj potvrđuje da je upoznat s uputama i pravilima korištenja proizvoda i da će poštovati pravila i propise, prije svega u svezi s autorskopravnom zaštitom.14. Prestanak ugovornog odnosaUgovorni odnos prestaje nakon isteka dogovorenog razdoblja.Ugovorni odnos prestaje i u slučaju da naručitelj izgubi pravo na korištenje zaštitnog znaka, a to se može dogoditi u sljedećim slučajevima:naručitelj – pravna osoba prestane postojati ili je u postupku insolventnostis danom blokade TRR-a tvrtke;ako se certifikat Bonitetne izvrsnosti koristi na način koji nije sukladan s općim uvjetima nositelja ili u materijalima koje nije odobrio nositelj.Naručitelj mora najkasnije 3 dana nakon gubitka prava na korištenje Zaštitnog znaka na svoje troškove Zaštitni znak maknuti iz svih materijala i komunikacija i mora ga prestati koristiti.Sadržaj svakog paketa ostaje na korištenje naručitelju i nakon isteka ugovornog odnosa, no to ne vrijedi za e-natpis – za potpise elektroničke pošte i internetskih stranica tvrtke (hrv+eng+njem) te objave logotipa na www.bisnode.hr/aaa, koji se ukidaju nakon jedne godine.

15. Promjena općih uvjeta

Nositelj zadržava pravo da bilo kada bez najave ukine ili promijeni bilo koji od ovdje navedenih općih uvjeta. Nositelj se obvezuje da će o eventualnim bitnim promjenama općih uvjeta naručitelja obavijestiti na uobičajeni način.16. Rješavanje sporovaEventualne sporove koji bi proizašli iz pravnog odnosa ili u svezi s njim, strane će rješavati sporazumno, a ako to neće biti moguće, stvarno je nadležan sud u Zagrebu.18. Valjanost općih uvjeta Opći uvjeti vrijede od 21.02. 2020.

2 KOMENTARI

  1. “Naručiti i kupiti” Bisnode certifikat isto je kao naručiti i kupiti Michelin zvjezdicu. Najprije trebaš biti dobar, onda možeš “kupiti” zvjezdicu, certifikat … a time zapravo ne “kupuješ” certifikata i zvjezdice, nego pravo, da globalne brendove koristiš za komuniciranje tvoje kvalitete.

  2. Razočaran sam g. Robert -pa vi niste čitali članak a komentirate. Ovdje se ne radi o Cetifikatu izvrsnosti nego o Certiifikatu BONITETNE -KREDITNE SPOSOBNOSTI-izvrsnosti što nema veze jedno s drugim.Spominjete Michelinove zvjezdice – pa pročitajte negdje što znače i kako se dobijaju.Ovo nema s tim nikakve veze.
    Zabrinuti “otac”

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

Dubrovnktv.net

Najnoviji komentari

KOMENTAR TJEDNA