27.8 C
Dubrovnik
Ponedjeljak, 15 srpnja, 2024
NaslovnicaVijestiHoće li točka o kriterijima za dodjelu gradskih stanova uzburkati duhove u...

Hoće li točka o kriterijima za dodjelu gradskih stanova uzburkati duhove u Gradskom vijeću?

Na idućoj, 37. sjednici Gradskog vijeća koja će održati u četvrtak, 25. veljače naći će se i Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika. Prijedlogom su navedeni korisnici mjere kao i uvjeti i kriteriji koje trebaju ispuniti prilikom prijave na Javni poziv, a određena je i mjesečna cijena najma koja iznosi 1 500 kuna, dok je kao kupoprodajna cijena stana određena na 1 350 eura po kvadratnom metru.

U prijedlogu Odluke navedeno je kako je njena svrha rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnik te poboljšanje kvalitete stanovanja, a Odlukom su propisani uvjeti mjerila i postupak određivanja prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika, na 10 godina, s mogućnošću kupnje, nakon isteka navedenog roka.

Kao korisnici ove mjere navedeni su mladi i mlade obitelji. U smislu ove Odluke mladom osobom smatra se punoljetan podnositelj zahtjeva koji u trenutku raspisivanja Javnog poziva nije navršio 46 godina života, dok se mladom obitelji smatra podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug ili izvanbračni drug, njihova zajednička djeca, pastorci i posvojenici te jedan roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djece, koji žive zajedno, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, a najkasnije do navršene 26. godine.

Pravo na podnošenje zahtijeva imaju hrvatski državljani i to mlade obitelji i mladi koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da podnositelji zahtjeva i članovi obitelji nemaju riješeno stambeno pitanje
 • da podnositelji zahtjeva i članovi obitelji:
 • nemaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju na području Republike Hrvatske
 • stanuju kao podstanari/najmoprimci, a taj status moraju imati u razdoblju od najmanje jedne godine u kontinuitetu do dana utvrđenog u Javnom pozivu i na dan objave Javnog poziva, a podnositelj zahtjeva i članovi obitelji s najmoprimcem ne mogu biti u srodstvu i to: srodnici po krvi u ravnoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do trećeg stupnja
 • ne koriste odgovarajući gradski stan temeljem Ugovora o najmu sklopljenim s Gradom Dubrovnikom
 • nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poljoprivredno i drugo zemljište veće od jednog hektara na području Republike Hrvatske
 • nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poslovni prostor na području Republike Hrvatske
 • nisu oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada Dubrovnika
 • da vrijednost pokretnina – prijevozna sredstva, odnosno automobil, brod i slično te novčana sredstva i vrijednosti papiri podnositelja zahtjeva i članova obitelji ne prelaze ukupnu vrijednost veću od 300 tisuća kuna na dan koji će se utvrditi u Javnom pozivu
 • da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji u posljednjih 15 godina prije podnošenja zahtjeva za najam nisu nekretnine u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno odrekli se nasljedstva ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno odrekli se nasljedstva ili na bilo koji drugi način ustupili nekretninu odnosno svoj suvlasnički udio trećoj osobi
 • da podnositelj zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika: najmanje sedam godina neprekidno ili 18 godina s prekidima, ali minimalno u kontinuitetu jednu godinu do podnošenje zahtjeva, a članovi obitelji moraju imati prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika
 • da podnositelji zahtjeva i članovi obitelji nemaju duga po osnovi javnih davanja

U prijedlogu Odluke navedeno je koju dokumentaciju zahtjev mora sadržavati, a određenje je i postupak i tijela nadležna za provedbu davanja stana u najam s mogućnošću kupnje.

Tako Javni poziv raspisuje gradonačelnik Grada Dubrovnika, a bit će obavljen i u tjednom listu Grada Dubrovnika i na službenim stranicama Grada Dubrovnika s točno određenim podacima o stanovima koji se daju u najam s mogućnošću kupnje, a podnositelj zahtjeva može se može natjecati samo za jednu kategoriju stanova (jednosobni, dvosobni, trosobni) te je u zahtjev dužan navesti za koju kategoriju stanova se natječe, dok će se javnim pozivom odrediti najmanji i najveći broj članova obitelji koji se mogu natjecati za određenu kategoriju stanova.

Postupak će provoditi tri Povjerenstva i to: Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti, Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanja o najmu stanova s mogućnošću kupnje, Povjerenstvo za rješavanja prigovora. Definirano je i da svako Povjerenje čine predsjednik i četiri člana, a imenuje ih Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

Kad je pak utvrđivanje bodova prednosti u pitanju, u prijedlogu Odluke se navodi kako će se u slučaju da dva ili više zahtijeva imaju isti broj utvrđenih bodova, redoslijed prioriteta utvrđivati na sljedeći način: veći broj djece koja prebivaju na istoj adresi, dužini trajanja podstanarstva/najma na području Grada Dubrovnika, vremenu prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada. Ako više podnositelja zahtjeva istovjetno udovoljava navedenim uvjetima, izabrat će se onaj koji je vremenski prije podnio zahtjev na raspisani natječaj.

U prijedlogu Odluke stoji da Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova s mogućnošću kupnje utvrđuje prijedlog Odluke o davanju stanova u najam s mogućnošću kupnje na temelju Konačne liste prvenstva, koju potom potpisuje Predsjednik i svi članovi Povjerenstva te se Odluka dostavlja gradonačelniku, koji donosi Odluku o davanju stanova u najam s mogućnošću kupnje.

Prijedlogom Odluke previđeno je i način bodovanja zahtjeva:

 • prema broju članova obitelji navedenih u zahtjevu, podnositelj zahtjeva ostvaruje za sebe 10 bodova, a za svakog sljedećeg člana deset bodova
 • prema broju djece predškolske dobi ili djece koja se redovito školuju navedenih u zahtjevu ostvaruje se za svako dijete dodatnih 10 bodova
 • na temelju prosječnih mjesečnih primanja svih članova obitelji, u posljednjih godinu dana, prije objave Javnog poziva podnositelj zahtjeva ostvaruje:
 • prema ukupnoj dužini prebivanja na području grada Dubrovnika podnositelj zahtjeva ostvaruje
 • prema invaliditetu podnositelja zahtjeva ili člana obitelji, ovisno o utvrđenom stupnja invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada
 • prema ukupnoj dužini dokazanog statusa najmoprimca/podstanara kojom podnositelj zahtjeva ostvaruje:

U prijedlogu Odluke previđen je i iznos mjesečnog najma od 1 500 kuna, a navedeno je da se najamnina plaća najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec, a navedeno je i da prilikom sklapanja ugovora o najmu s mogućnošću kupnje najmoprimac polaže na račun Grada Dubrovnika jamčevinu od tri mjesečna iznosa najamnine kao jamstvo za plaćanje najamnine za vrijem trajanja najma, otkaznog roka, režijskih troškova i popravaka prouzročenih oštećenja u stanju i zajedničkim dijelovima zgrade kao i bjanko zadužnici ovjerenu od strane javnog bilježnika na iznos od 50 tisuća kuna.

Prijedlogom Odluke, odnosno ugovorom o najmu s mogućnošću kupnje utvrđuje se i pravo najmoprimca da istekom najmastan koji je predmet ugovora o najmu kupi od Grada Dubrovnika. Kupoprodajna cijena stana iznosi 1 350,00 eura po kvadratnom metru te će se ista umanjiti za do tada kumulativno plaćane najamnine po ugovoru o najmu stana. Predloženo je da se ugovor o kupoprodaji ne može sklopiti prije podmirenja svih dospjelih, a neplaćenih iznosa najamnina te podmirenja svih drugih troškova, a stan kupljen prema navedenim odredbama kupac ne smije otuđiti, prodati, darovati ili poduzeti bilo koju radnju koja se tiče bilo kojeg oblika raspolaganja u roku od 10 godina od dana kupnje.

Prijedlog Odluke možete pročitati ovdje.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

Dubrovnktv.net

Najnoviji komentari

KOMENTAR TJEDNA