28.8 C
Dubrovnik
Srijeda, 24 srpnja, 2024
NaslovnicaVijestiVesna Vrtiprah i Đuro Benić izabrani u počasne profesore emerituse

Vesna Vrtiprah i Đuro Benić izabrani u počasne profesore emerituse

Senat Sveučilišta u Dubrovniku izabrao je profesore Vesnu Vrtiprah i Đura Benića u počasno zvanje professora emeritusa. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, rektorica Sveučilišta u Dubrovniku u mandatu 2012. – 2016. izabrana je, na 169. sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku, održanoj 25. studenoga u počasno zvanje professora emeritusa. Na 170. sjednici održanoj 16. prosinca, Senat Sveučilišta izabrao je i prof. dr. sc. Đura Benića u počasno zvanje professora emeritusa.

Rektor Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikša Burum uručio je danas potvrdu o dodjeli počasnog zvanja professoru emeritusu Đuru Beniću, uz nazočnost prorektora Sveučilišta izv. prof. dr. sc. Nebojše Stojčića, izv. prof. dr. sc. Sanje Žaja Vrbica i izv. prof. dr. sc. Marijane Pećarević. Professor emeritus Vesna Vrtiprah bila je spriječena preuzeti danas ovu potvrdu pa će joj biti uručena naknadno.

Dr. sc. Vesna Vrtiprah, professor emeritus

Vesna Vrtiprah rođena je  1955. u Dubrovniku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu 1977. godine, a magistrirala pri Centru ekonomskih znanosti Sveučilišta u Splitu 1984. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu obranivši 1993. godine doktorsku disertaciju pod naslovom »Uvjeti i politika plasmana usluga glavnih nositelja hrvatske turističke ponude«. Nakon diplomiranja, zapošljava se u Poduzeću za aerodromske usluge Aerodrom Dubrovnik (Služba za plan i analizu), a po završetku poslijediplomskog studija zasniva stalni radni odnos 1. studenog 1984. godine na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu, koji je od 1. listopada 2003. ušao u sastav osnovanog Sveučilišta u Dubrovniku. U tim visokoobrazovnim i znanstvenim ustanovama neprekidno je radila ukupno 35,11 godina.

Birana je u znanstveno-nastavna zvanja: 1994. za docenticu, 1998. za izvanrednu profesoricu, 2002. za redovitu profesoricu, a 2007. za redovitu profesoricu u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije.

Na visokim učilištima u Dubrovniku obnašala je dužnosti: pročelnice Odjela mikroekonomije  (1994. – 1996. i 2002. – 2004.), prodekanice za nastavu (1996. – 1998.) i dekanice Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu u dva mandata (1998. – 2000. i 2000.- 2002.),  te  prorektorice za studije i studente  ( 2004. – 2008.), prorektorice za studije i upravljanje kvalitetom (2008. – 2012.) i rektorice Sveučilišta u Dubrovniku. Dužnost rektorice obnašala je u razdoblju od 1. listopada 2012. do 30. rujna 2016. godine.

Kao nastavnica predavala je na  Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, danas Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, na Ekonomskim fakultetima u Splitu, Zagrebu, Osijeku, Mostaru, Pomorskom fakultetu u Dubrovniku i Veleučilištu u Dubrovniku. Izvodila je nastavu na sveučilišnim poslijediplomskim studijima na visokim učilištima u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Dubrovniku.

Pod njezinim mentorstvom uspješno je napisano i obranjeno više od 180 diplomskih i završnih radova, deset znanstvenih magistarskih radova, sedam završnih radova na poslijediplomskim sveučilišnim specijalističkim studijima i jedna doktorska disertacija.

Objavila je više od  osamdeset znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima međunarodnih skupova. Koautorica je tri sveučilišna udžbenika i više znanstvenih knjiga (jedna u izdanju stranog izdavača). Znanstveno je djelovala kao članica u više programskih i organizacijskih međunarodnih znanstvenih skupova. Recenzirala je cca 90 članaka objavljenih u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima konferencija, zatim studije, sveučilišne udžbenike, znanstveno-istraživačke projekte i devet studijskih programa visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Sudjelovala je u brojnim projektima, ostvarila je suradnju i dvosmjerni transfer znanja između akademske zajednice, gospodarstva i javnog sektora. Na nacionalnoj razini, sudjelujući u radu više povjerenstava, radnih skupina i tijela MZOS, pridonijela je razvoju visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Bila je i danas je aktivno angažirana u radu različitih znanstvenih vijeća/ustanova. Članica je Znanstvenog vijeća za turizam i postor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za turizam i prostor HAZU. 

Za vrijeme njezina obnašanja dužnosti rektorice Sveučilišta u Dubrovniku:  pokrenuto je šest novih studija: preddiplomski sveučilišni studij IT menadžment, specijalistički diplomski stručni studij Kliničko sestrinstvo, preddiplomski sveučilišni studij Povijest Jadrana i Mediterana, preddiplomski stručni studij Hotelijerstvo, restauraterstvo i gastronomija, stručni specijalistički diplomski studij Financijski menadžment i ustrojen je prvi sveučilišni diplomski studij na engleskom jeziku Double Degree diplomski studij Ekonomija i Poslovna ekonomija (smjer Marketing) Sveučilišta u Dubrovniku i Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziare i Laurea Magistrale in Scienze Economico-Aziendali Sveučilišta u Palermu; Sveučilište je dobilo novu Erasmus povelju čime je omogućeno sudjelovanje u aktivnostima novog Erasmus + programa i povelju  Ceepus, stranim studentima ponuđeno je više od 40 kolegija na engleskom jeziku na svim sastavnicama Sveučilišta i udvostručena je dolazna i odlazna mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, potpisano je oko 30 sporazuma o suradnji s hrvatskim i inozemnim gospodarstvenicima i obrazovnim ustanovama, koji omogućuju ne samo studentsku praksu nego i dugoročnu suradnju u procesu obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada; Agencija za znanost i visoko obrazovanje dodijelila je Sveučilištu u ožujku 2013. Certifikat kojim se potvrđuje da je njegov sustav osiguravanja kvalitete učinkovit i u razvijenoj fazi te da je u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokoga obrazovanja; svi studiji na Sveučilištu u Dubrovniku prošli su postupak vanjskih vrednovanja temeljem donesenih planova Agencije za znanost i visoko obrazovanje; donesena je Strategija razvoja Sveučilišta u Dubrovniku 2016. – 2025. kojom je definirana misija i vizija Sveučilišta, njegovi strateški ciljevi i zadaci te njihova provedba u nadolazećih deset godina; nastavljena je skrb o osiguranju vlastitoga znanstveno-nastavnoga kadra u Dubrovniku i osigurana su novčana sredstva za stjecanje doktorata znanosti asistentima i znanstvenim novacima na visokim učilištima u Hrvatskoj (31 zaposlenik Sveučilišta u Dubrovniku završio je poslijediplomske studije u različitim područjima i poljima znanosti u razdoblju 2012.-2016.); ishođena je građevinska dozvola i osigurani su izvori financiranja za izgradnju i opremanje studentskoga doma,  6. srpnja 2016. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 150,9 milijuna kuna za izgradnju i opremanje studentskog doma, potpisom Ugovora i osiguranjem izvora financiranja stekli su se temeljni uvjeti za početak realizacije izgradnje i opremanja studentskog doma u Dubrovniku.

Dr. sc. Đuro Benić, professor emeritus

Dr. sc. Đuro Benić, redoviti profesor u trajnom zvanju, nakon nepunih 47 godina radnog staža, od 1. listopada 2020. godine je u mirovini. Đuro Benić rođen je 15. svibnja 1950. u Dubrovniku. U Dubrovniku je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1972. godine, a 1983. završio je poslijediplomski studij i obranio magistarski rad na  Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Utjecaj politike cijena na ekonomski položaj trgovine u Jugoslaviji” obranio je na Sveučilištu u Splitu 1989. godine. Do 1990. godine (16 godina) bio je zaposlen u poduzeću Srđ, odnosno Dubrovkinja, u Dubrovniku od čega 14 godina na vodećim radnim mjestima.

Od 1983. do 1990. neprekidno je bio angažiran u nastavnom procesu na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku gdje i zasnovao radni odnos 1990. Na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu izabran je 1988. u znanstveno-nastavno zvanje asistenta, 1990. u zvanje docenta, 1993. u zvanje izvanrednog profesora, 1998. u zvanje redovitog profesora, a 2003. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Predavao je 11 godina na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na Ekonomskim fakultetima u Mostaru i Rijeci, na Visokoj školi za sportski menadžment ASPIRA, izvodio je nastavu na 52 poslijediplomska i doktorska studija u zemlji i inozemstvu.

Objavio je šest sveučilišnih udžbenika (od kojih jedan u koautorstvu) u trinaest izdanja, devet srednjoškolskih udžbenika (od kojih šest u koautorstvu) u ukupno trideset  izdanja, jednu znanstvenu knjigu, dvije knjige u koautorstvu i četiri knjige u redakciji sve u izdanjima uglednih izdavača i prodatih u preko stopedeset tisuća primjeraka, te preko sto pedeset radova na hrvatskom i engleskom jeziku u 15 zemalja na šest kontinenata.

Od 1992. do 1994. bio je prodekan, a od 1994. do 1998., te od 2002. do 2004. dekan Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, a od 2004. do 2008. godine bio je prorektor za znanost na Sveučilištu u Dubrovniku. Od pokretanja časopisa Ekonomska misao i praksa 1992. član je uredništva, a od 1994. do 2020. glavni je i odgovorni urednik istog časopisa. Obnašao je različite dužnosti i bio je član mnogih nacionalnih i međunarodnih vijeća u području znanosti i visokog obrazovanja, te član više ekonomskih udruga. Sudjelovao je u brojnim projektima i bio je mentor na preko četrdeset uspješno obranjenih diplomskih radova, deset uspješno izrađenih i obranjenih magistarskih radova, jednog završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju, te mentor jednog i komentor dva uspješno izrađena i obranjena doktorska rada. Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franja Tuđmana od 27. svibnja 1997. za osobite zasluge u znanosti odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

Dubrovnktv.net

Najnoviji komentari

KOMENTAR TJEDNA