19 C
Dubrovnik
Naslovnica Vijesti Je li moguće da Ivica Tutman ne da potvrdu Hrvatskih cesta svom...

Je li moguće da Ivica Tutman ne da potvrdu Hrvatskih cesta svom susjedu Matu Previšiću zbog privatnih sukoba?

Već sedam godina Mato Previšić, stanovnik Ulice Matije Gupca 22 pokušava legalizirat svoju nekretninu koja se nalazi ispod magistrale, na zadnjem skretanju u nizu novoničućih stambenih objekata iz smjera Dubrovnika prema Konavlima. Sedam godina bezuspješno pokušava doći do potvrde ispostave Hrvatskih cesta u Dubrovniku, neophodne da bi legalizirao svoju nekretninu. Budući se umorio od birokratskih prepreka koje mu se stalno stavljaju na putu do ostvarenja cilja, odlučio se obratiti našem portalu, dostavljajući nam i dokumentaciju kojom potkrijepljuje svoju priču i ogorčenje. U njoj otvoreno i nedvosmisleno optužuje voditelja dubrovačke ispostave Hrvatskih cesta Ivicu Tutmana da mu onemogućuje izdavanje potrebne potvrde zbog nekih neriješenih privatnih razmirica. Tutman je, naime, susjed Mata Previšića. U dokumentaciji koju nam je poslao navodi i dostavlja “papir” na kojemu se vidi kako su njegovi susjedi Ivica Tutman i njegov otac Baldo koji žive na adresi Matije Gupca 20, od Hrvatskih cesta dobili potvrdu za legalizaciju njihovih nekretnina još u prosincu 2013.

S druge strane, Ivica Tutman tvrdi kako su u ovih sedam godina Hrvatske ceste u više navrata rješavale slučaj Mata Previšića te kako mu je u više navrata, u cilju pozitivnog rješavanja, izdana uputa o mogućnosti usklađenja s posebnim uvjetima.

-Do danas nije izvršena nikakva prilagodba, niti je u tom smislu od strane stranke zatraženo ikakvo dodatno pojašnjenje. Ukratko, stranka nije pristupila zatraženim prilagodbama, te iz tog razloga nije niti mogla dobiti pozitivno mišljenje Hrvatskih cesta. Procedure i pravila su propisana pravilnicima i zakonom te su uvjeti jednaki
za sve stranke koje zatraže legalizaciju – stoji, između ostalog u odgovoru Ivice Tutmana. O privatnim razmiricama s Previšićem je odgovorio:

– Hrvatske ceste su još 2013. godine, prije nego što sam imenovan voditeljem TI Dubrovnik, utvrdile da objekt, za koji gosp. Previšić traži potvrdu o legalizaciji, nije izgrađen sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih cesta. Konkretnije, u svakom procesu legalizacije nadležni upravni odjel potražuje potvrdu od javnopravnih tijela o tome da li je objekt izgrađen sukladno posebnim uvjetima tog istog javnopravnog tijela. Nastavna procedura na navedeno traženje je da potom Hrvatske ceste izdaju potvrdu u kojoj utvrđuju da li je nezakonito izgrađena zgrada izrađena u skladu s posebnim uvjetima Hrvatskih cesta. U ovom konkretnom slučaju, a što je izuzetno bitno za naglasiti, je konstatacija da je utvrđeno kako predmetni objekt nije izgrađen u skladu s istima. Vezano na navedeno, Ispostava Dubrovnik Hrvatskih cesta izvršila je prijavu nelegalne radnje u trenutku same izgradnje, a što je napravljeno početkom 2012. godine. Za isto je
zaprimljena potvrda Uprave za inspekcijske poslove, Područna jedinica u Dubrovniku u kojoj se navodi da je pokrenut upravni inspekcijski postupak obzirom da se radi o izvođenju građevinskih radova bez odobrenja za gradnju. Gosp.Previšiću je izdana uputa o mogućnosti usklađenja s posebnim uvjetima Hrvatskih cesta kao podloge za izdavanje pozitivnog mišljenja. Dakle, Ispostava Dubrovnik Hrvatskih cesta izdala je 2013. godine dvije potvrde za navedeni objekt u kojima se jasno navodi da objekt nije izgrađen u skladu s uvjetima Hrvatskih cesta – odgovara Tutman, naglašavajući kako se sve to događalo prije nego je imenovan šefom dubrovačke ispostave Hrvatskih cesta. Na čelu ispostave se nalazi od 2014.

No, činjenica jest da je Tutman u to vrijeme kada se rješavao “problem” Mata Previšića bio dio sustava Hrvatskih cesta i da je u dubrovačkoj ispostavi, kako sam kaže, prije negoli je imenovan voditeljem, bio zadužen za vođenje gradilišta izgradnje, a ne poslove izdavanja dozvola i potvrda. Dakle, ukoliko je htio, mogao je svojim utjecajem i poznavanjem ljudi koji su u sustavu Hrvatskih cesta, stvarati Previšiću probleme oko izdavanja potvrde. Tutman tvrdi kako nisu korektne insinuacije da osobni odnosi imaju bilo kakvu ulogu u rješavanju navedenog problema.

– U obavljanju posla, a pogotovo javnog posla kojim se bavim, nema i ne smije biti mjesta bilo kakvoj osobnoj stvari i upravo se sa tim načelom vode svi zaposlenici Hrvatskih cesta. Međutim upravo iz razloga poznavanja ove problematike i načina izražavanja sumnje od strane g.Previšića, pri preuzimanju mjesta koji obnašam od 2014. godine zatražio sam svoje izuzimanje o odlučivanju o predmetnom, a sve u cilju zaštite Hrvatskih cesta tj. kako bih odagnao sumnje koje je već tada Vaš sugovornik iskazivao – tvrdi Tutman.

Iako se takve teze o izuzećima čelnih ljudi na rukovodećim mjestima javnih firmi u slučajevima gdje imaju neke svoje osobne i privatne sukobe u uređenim pravnim državama ne dovode u pitanje i ulijevaju povjerenje javnosti, u Hrvatskoj, nažalost, zbog gotovo svakodnevnih skandala, zahtijevaju uvijek temeljitu provjeru i ostavljaju mjesta dvojbi.

-Za Potvrdu koju tražim od Hrvatskih cesta, postoji “Naputak za izdavanje potvrde u postupku legalizacije bespravno sagrađenih objekata na cestovnom zemljištu na zahtjev trećih osoba”, od 11.siječnja 2013.godine, zatim i od 10. prosinca 2014.godine, koji je potpisao predsjednik uprave Hrvatskih cesta d.o.o., gosp. Edo Kos,  i tim Naputkom se utvrđuje postupak za izdavanje gore navedene Potvrde i obvezne su ga primjenjivati sve tehničke ispostave. U Naputku se nigdje ne spominju POSEBNI UVJETI koje treba ispuniti, a na koje se poziva gosp. Tutman, moj prvi susjed.Naime, nakon mog pravovaljanog zahtjeva sa svim potrebnim dokumentima, očitovanjem od 11.travnja 2013. godine Sektor za studije i projektiranje Hrvatske ceste d.o.o. utvrđuje da nema planiranih zahvata ni izrađene projektne dokumentacije na predmetnoj lokaciji koja se  nalazi na dionici 28 državne ceste D-8. Time su se stekli uvjeti za nastavak postupka dobijanja Potvrde. U daljnim koracima  ispunio sam i ostale uvjete iz Naputka – seže u povijest slučaja, Mato Previšić.

-Problem u daljnjem postupanju nastaje kada se od mene traži da na osnovu izdane Građevinske dozvole iz 1997. godine (koju su ishodile privatne osobe, između ostalih i ja kao suivestitor) za izgradnju spoja  na javnu cestu sa čest.zem. 1616/2 K.o.Dubrovnik (čestica je u suvlasništvu mene i gosp. Tutmana uz ostale suvlasnike), zadovoljim uvjete iz te Građevinske dozvole, kako bih dobio Potvrdu koja mi je potrebna za legalizaciju. Postupak izdavanja Potvrde od strane Hrvatskih cesta d.o.o. i izgradnja privatnog spoja sa državnom cestom nemaju nikakve veze. Upravo time se privatni interes od strane gosp. Tutmana, uvlači u postupak. Na moj zahtjev za očitovanje, dopisom od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja izričito stoji: “za nezakonito izgrađenu zgradu na dijelu zemljišta za koji je izdana građevinska dozvola za izgradnju priključka na državnu cestu, na zemljištu u vlasništvu građana, koje nije izvlašteno u korist javnog dobra ceste, obavještavamo vas da prema spomenutom Zakonu činjenica da je za navedeni zahvat u prostoru izdana građevinska dozvola, nije od utjecaja na ozakonjenje predmetne zgrade”. Time i  nadležno Ministarstvo utvrđuje da postojeća građevinska dozvola za spoj na državnu cestu i posebni uvjeti iz nje, nemaju veze sa izdavanjem meni potrebne Potvrde – objašnjava Previšić, dodajući:

-Napominjem da postojeći spoj na državnu cestu koji je napravljen temeljem gore navedene Građevinske dozvole, ne zadovoljava uvjete i da se za njega ne može dobiti Uporabna dozvola, te je, slijedom toga, prema pozitivnim zakonskim propisima Građevinska dozvola postala nevažeća. Isto tako trebalo bi zatvoriti taj izgrađeni priključak protivno izdanoj Građevinskoj dozvoli, kojim se između ostalih koristi i gospodin Tutman. Kao rukovoditelj tehničke ispostave Dubrovnik, on bi trebao brinuti za zakonitost rada za poslove iz nadležnosti tehničke ispostave, tj. morao bi zatvoriti nelegalni prilaz kojim se i sam koristi, jer predstavlja opasnost za normalno odvijanje prometa. Evidentno je da se ovdje radi o privatnom interesu g. Tutmana koji je prepreka da se meni izda zatražena Potvrda. Isto tako napominjem da je gosp. Ivica Tutman zatražio istu takvu Potvrdu kao i ja od Hrvatskih cesta d.o.o., za bespravni objekat u njegovom vlasništvu, izgrađen na istoj čestici na kojoj je i moj objekat i tu potvrdu je dobio 11.prosinca 2013. Od njega Hrvatske ceste d.o.o. nisu tražile da zadovolji nikakve posebne uvjete kako bi je i dobio – ogorčeno će Previšić.

Pitali smo Tutmana je li problem u 6 kvadrata koliko nekretnina u vlasništvu Mata Previšića “ulazi” u zemljište Hrvatskih cesta, tim više što je prije nekoliko mjeseci susjedna nekretnina koja je bila nelegalno izgrađena u gotovo 100 postotnom obujmu zemljišta u vlasništvu Hrvatskih cesta dobila potvrdu kako bi se mogla legalizirati. Također smo zamolili za pojašnjenje kriterija kojim je izgradnja megalomanske zgrade o kojoj bruji Grad, dobila odobrenje za izravan ulazak na svoj parking s magistrale.

-Naveli ste da je u neposrednoj blizini izdana potvrda o legalizaciji nelegalno izgrađene zgrade. Obzirom da mogu pretpostaviti o kojem objektu se radi mogu i potvrditi kako je za isti zatražena potvrda o tome da li je objekt izgrađen u skladu s posebnim uvjetima Hrvatskih cesta. Nakon očevida na licu mjesta, utvrđeno je da isti nije izgrađen u skladu s posebnim uvjetima Hrvatskih cesta. Stranka je u narednom periodu izvršila usklađenje s posebnim uvjetima, te je nakon očevida na licu mjesta utvrđeno da je objekt usklađen s posebnim uvjetima i izdana tražena potvrda. Iz navedenog je vidljivo da primarno utvrđivanje nije broj kvadrata nelegalnog objekta koji se nalazi na zemljištu pod upravljanjem Hrvatskih cesta, već utvrđivanje je li objekt izgrađen u skladu s posebnim uvjetima. Za, kako navodite, ‘megalomanski’ objekt u blizini proveden je upravni postupak u kojem su sudjelovale Hrvatske ceste i u propisanoj proceduri izdale posebne uvjete prema kojima je napravljena projektna dokumentacija za koju je ishođena odgovarajuća dozvola – pojasnio je.

Od Ivice Tutmana smo zatražili konkretan odgovor na pitanje – koje posebne uvjete treba zadovoljiti Mato Previšić i što treba napraviti kako bi se otklonile sve prepreke da dobije potvrdu Hrvatskih cesta potrebnu za legalizaciju svoje nekretnine. Odgovor koji je uslijedio glasio je ovako:

-Gosp. Previšiću su još 2013. godine, a i naknadnih godina brojnim očitovanjima dane konkretne upute o usklađenju s posebnim uvjetima. Ponovno napominjem da sam još 2014. godine dolaskom na mjesto voditelja TI Dubrovnik zatražio izuzeće od odlučivanja u predmetu. Svako miješanje u rješenje ili bilo kakva sugestija ili navod bila bi u suprotnosti s mojim zahtjevom za izuzećem i sigurno ne bi odagnalo kako i sami navodite ozbiljne sumnje g. Previšića da mu ja kao odgovorna osoba Hrvatskih cesta onemogućavam dobivanje potvrde.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

BESPLATNA RADIONICA “Osnove financija i računovodstva za male poduzetnike“

Vlasnik ste tvrtke ili obrta, a ne snalazite se u svim financijskim, računovodstvenim i poreznim stavkama vašeg poslovanja? Za Vas smo u...

DNŽ: Zabilježeno 27 novih slučajeva – od toga 22 osobe iz Dubrovnika

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 27 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Riječ je o deset muških i 12 ženskih osoba iz Dubrovnika...

Ministar Butković na predstavljanju Studije izvodljivosti autoceste do Dubrovnika: ”Vrijednost projekta je oko devet milijardi kuna”

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković održao je u srijedu u Dubrovniku radni sastanak sa županom Nikolom Dobroslavićem, gradonačelnicima i...

PONOVNO OBOREN CRNI REKORD: Potvrđena 1424 nova slučaja zaraze, preminulo 11 osoba

U posljednja 24 sata zabilježena su 1424 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 6459,...

Dubrovnktv.net

SUSRETI UTORKOM/ Božo Lasić, konavoski načelnik: Konavle su po mnogo čemu uzor

O budućnosti konavoskog polja, mladim konavoskim poljoprivrednicima, ekološki (ne)osviještenim Konavljanima, reciklažnom dvorištu i novom pročistaču otpadnih voda, HDZ-u i kandidaturi za još...

ETO NAS: s arheologom Domagojem Perkićem

Na Pelješcu u mjestu Zakotarac arheolozi su pronašli izniman nalaz grčko-ilirske kacige, kao i brojne druge vrijedne grobne priloge, dijelove nošnje te...

U Grad stigla prva grupa Amerikanaca ove sezone

Agencija Katarina Line u Dubrovnik je dovela i ostvarila prvu grupu Amerikanaca u ovoj teškoj sezoni. Grupa od 31 Amerikanaca iz...

Najnoviji komentari

Komentar tjedna by Lidija Crnčević

Put oko Svijeta

Slatki život Alise Nenadić