6.8 C
Dubrovnik
Četvrtak, 27 siječnja, 2022
NaslovnicaVijestiGRADSKO VIJEĆE: burna rasprava o proračunu, Vićan rekao da je mogao prodati...

GRADSKO VIJEĆE: burna rasprava o proračunu, Vićan rekao da je mogao prodati Kabogu, ali nije, pohvalio Felnera

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, vijećnici se raspravljati o 30 točaka, među kojima je prijedlog proračuna 2022. godinu, izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Gruški akvatorij”, izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Športsko-rekreacijski park Gospino polje”,o postavljanju spomen obilježja Pavu Urbanu i spomen ploče poginulom policajcu Vlahu Škilju te o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Pčelica i Dječjih vrtića Dubrovnik.

Prisutno je 20 od ukupno 21 vijećnika.

Usvojen i zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća.

Vijećnik Vlahušić kazao je da se amandmani koje je uputio ne nalaze među materijalima za današnju sjednicu. Služba Gradskog vijeća je uputila sve amandmane koje je predložio vijećnik Vlahušić, pojasnio je Potrebica.

Vijećnik Pezo (HDZ) predložio je skidanje vijećničkih pitanja s današnje sjednice.

Prijedlog vijećnika Peza je usvojen.

Usvojen je i dnevni plan. Točka vezana uz Proračun za 2022. raspravljat će se kao prva točka. Rasprava o prijedlogu proračuna za 2022. i izvršenju proračuna će se objediniti.

Vijećnik Vlahušić kazao je kako je povrijeđen poslovnik, a vezano uz amandmane koje je predložio, na što mu je predsjednik Gradskog vijeća Potrebica kazao kako su amandmani uvršteni, a kako omaškom nisu uneseni u informacijski sustav.

Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Ivan Maslać (HDZ), predsjednik Odbora za proračun i financije kazao je kako se odbor sastao i kako se raspravljalo o proračunu.

“Zaprimljen je veliki broj amandmana, o nekim smo raspravljali i neki su tehnički neispravni. Radi se o dva amandmana MOST-a, u kojima se ne navodi gdje bi se proračun umanjio. Ista je stvar i s amandmanom gospodina Vlahušića. Odbor je s pet glasova za i dva protiv prihvatio proračun”, kazao je Maslać.

Gradonačelnik Franković predstavio je Proračun za 2022.

“Proračun iznosi 562.929.300 kuna, na proračunske korisnike otpada 89.971.000 kuna, a bez proračun bez proračunskih korisnika iznosi 472.958.200.000 kuna. Radi se o konzervativnom proračunu, računamo i na EU fondove, a ako situacija bude povoljna u prvoj polovici 2022. očekuje nas rebalans proračuna”, kazao je gradonačelnik.

Detaljno razrađen proračun možete pogledati u nastavku.

Gradonačelnik je kazao kako će stanogradnja pod određenim uvjetima moći biti financirana kroz fondove EU.

Tako bismo mogli nastaviti s gradnjom stanova u Solitudu. Grad više nije prihvatljiv po pitanju poticajne stanogradnje, jer ne udovoljavamo standardima. Cijena zemljišta je puno veća nego što je to propisano zakonom, ali radimo i na otklanjanju toga”, pojasnio je gradonačelnik.

U tijeku je i javna nabava za Aglomeraciju Dubrovnik.

“Nadam se da ćemo do sredine siječnja imati odluku o izvođaču radova, a da će sami radovi započeti negdje na proljeće”, istaknuo je gradonačelnik.

10: 32 Gradonačelnik Franković kazao je kako im je ministarstvo kazalo kako bi po planiranoj rekonstrukciji škola u Mokošici biti prevelika. “No, EU fondovi zahtijevaju jednosmjensku nastavu, a za to škola mora biti prevelika. Nadamo se da će i to biti usklađeno kroz mjesec i pol dana”, pojasnio je.

Gradonačelnik je kazao kako je nužno da se do kraja lipnja iduće godine završe prostorno planske izmjene Gospinog polja kako bi se mogla ishoditi potrebna dokumentacija za izgradnju polivalentne dvorane u Gospinom polju. Jedna od točaka današnjeg dnevnog reda je i DPU Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje”.

Osvrnuo se gradonačelnik i na predškolski odgoj, odnosno stavke koje su planirane u proračunu za iduću godinu. Pri tom je kazao kako još uvijek nedostaje kapaciteta te da je 101 dijete ostalo neupisano.

10:40 “Tijekom pandemije nismo ukidali sredstva za sustav socijalne skrbi, dapače povećali smo ih. Tako ćemo povećati cenzus i za umirovljenike, a za dopunsko zdravstveno osiguranje”, kazao je gradonačelnik te dodao kako se nastavljaju projekti u zdravstvu iako Grad Dubrovnik nije osnivač niti jedne zdravstvene ustanove te je istaknuo punkt hitne medicine na Kalamoti, kojeg će i iduće godine financirati Grad Dubrovnik.

“Dio novaca koji osiguravamo, ide na i dodatna primanja liječnika na Elafitima”, kazao je.

Javne potrebe u športu iznose 14.056 milijuna kuna. “Svjesni smo da su ove potrebe zahtijevaju i veća sredstva, a čemu ćemo voditi računa prilikom rebalansa proračuna”, kazao je gradonačelnik.

10:48 Istaknuo je Franković i mjere pomoći gospodarstvenicima, za koje je kazao da iako nisu stavka proračuna, da ih je naveo kako bi objasnio zašto su neke stavke proračuna umanjenje. “Gospodarstvenicima smo pomogli s 58 milijuna kuna, iako je nas kriza najviše utjecala. Nadam se da će to znati i cijeniti”.

Predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica upozorio je gradonačelnik da će mu uskoro isteći vrijeme za izlaganje predviđeno poslovnikom.

Za održavanje prometnica u idućoj godini izdvojeno je 8.6 milijuna kuna kazao je gradonačelnik te dodao kako će sanacija određenih ulica raditi u suradnji s Vodovodom jer će brojne dubrovačke prometnice biti prekopane kad započnu radovi na Aglomeraciji, a uvest će se novi sustav semafora.

Amandmani na proračun

11:01 Anita Bonačić – Obradović (SDP) predstavila je šest amandmana. Detaljno na snimci (01:03:15).

“Predlažemo da se naše sjednice prenose uz prijevod na znakovni jezik. Predlažemo da se iznosom od 100 tisuća kuna financiraju dispenzeri u toalete u svim osnovima školama kojim je Grad osnivač, a kako bi djevojčicama bili dostupni higijenski ulošci. Jedan od naših amandmana odnosi se na povećanja sredstava na provedbu natječaja ruralnog turizma. Četvrtim amandmanom predlažemo da se s dodanih 80 tisuća kuna dodatno podupre žensko poduzetništvo. Petim amandmanom želimo pronaći način za ozelenjavanje grada kako bi se podignula kvaliteta života. Predlažemo i da se proračuna projekta Grad prijatelj djece podigne za 100 tisuća kuna kako bi detaljno potaknuli izvornost djece i mladih.Ovo uključuje i njihove mentore kao i studente”, kazala je.

Đuro Capor predstavio je amandmana Srđa je Grad. “Predlažemo da umanji iznos financiranja političkih stranaka i da taj iznos preusmjerimo u participativno budžetiranje. Inače, podržavamo financiranje rada stranaka iz lokalnih proračuna, jer to smatramo dobrim modelom. Ovim putem želimo da se ostvari i ono što je gradonačelnik kazao.”

11: 14 Maro Kristić (MOST) predstavio je dva amandmana. “Jedan od ova dva amandmana ne zahtijeva nova sredstva, a tiče se poljoprivrednog zemljišta. Ako bi mapirali ta zemljišta mogli bi povući određena sredstva. Drugi amandman tiče se Centra za autizam. Zemljište još uvijek nije u vlasništvu Grada. Predlažemo da se napravi idejno rješenje tog centra”.

Andro Vlahušić predložio je više amandmana.

“U proračunu nema izjednačenja cijene ulaznice za zidine i jednodnevnog DuCarda. A to se najavljivali i kazali se da se DPDS s tim složio. Mi od ulaznice za zidine dobivamo 77 kuna, a od DuCarda 250 kuna. Ovaj amandman nema nikakva nerealna očekivanja. Gradonačelnik je kazao da je suludo trošiti gradske novce za nešto što se može financirati iz EU sredstava. Ja danas kažem da je suludo naše novce trošiti u drugim jedinicama lokalne samouprave. Predlažem da se za 4 milijuna podinu prihodi od stajanja turističkih autobusa na Pilama, tj da se cijena zaustavljanja podigne s 800 na 1000 kuna te da se ukinu vinjete. Moj idući amandman je da se u Lazaretima iduće godine postavi kineska izložba i da se uplaćuju ulaznice.”

Franković: Slažem se s većinom toga što je rekao vijećnik Vlahušić. Cijena ulaznice za zidine i DuCarda je izjednačena. Što se tiče zaustavljana autobusa na Pilama to će sad biti vezano uz DuCard, ako kupe DuCard ona će im zaustavljanje biti besplatno. Još uvijek imamo konzervativni proračun, mogli smo planirati i veća primanja. Amandmane ćemo morati odbiti. No, kada se financijsko stanje poboljša, otvoren sam za prijedloge. Ovaj proračun je nužan i neophodan. Jutros sam razmišljao o teškim financijskih okolnostima u protekle dvije godine. Izgubili smo između 500 i 600 milijuna kuna, izgubili smo značajno povećanje kvalitete života.

Vlahušić: U proračunu nema povećanja plaća, nema stanova, nema azila. Naš naizgled veliki proračun je zapravo životno mali. Niste rekli da ćemo u idućoj godini morati platiti 42 milijuna kuna kredita. Grad nije dao 58 milijuna kuna pomoći zakupcima, samo im nije uzeo. Lijepo se obrazložili da se nadamo sredstvima EU. Po mojim procjenama dobit ćemo 200 milijuna kuna kroz idućih 5 godina. Predlažem da na proljeće, Gradskom vijeću kao posebnu točku predložite prijavite točku o prijavi projekata na EU fondove. U 42 godine od potresa još uvijek nisu obnovljenje zgrade od potresa. Zavod za obnovu ima 3 milijuna kuna za iduću godinu. Nadam se da je Raguž zadovoljan proračunom. Sport će dobiti 14 milijuna kuna, a kultura puno manje.

11:44 Gradonačelnik: Mogli bi osnovati jedan radni tim. Vi imate puno ideja pa bi mogli biti u tom timu. Potrebno je razraditi i iskomunicirati benefite DuCarda. U pravo ste sa svim što ste rekli. Moramo sjesti i dogovorite se s DPDS-om da se i na njihovim prodajnim mjestima prodaje DuCarda. Mislim da se tu u pravu. Ali ne možemo raditi korekciju proračuna na više. Ostanimo konzervativni.

Vijećnik Cetinić: DPDS se ne slaže s prodajom dubrovačke kartice na svojim prodajnim mjestima.

Ivan Tropan (SDP): Ne možemo podržati proračun. Ove godine imat ćemo velike probleme sa zatvaranjem proračun. Iduće godine preko 20 milijuna mjesečno plaćat ćemo za zaposlene i kredite. Vijećnik Vlahušić je predložio način na kojim možemo zarađivati. Trebali bi uvesti i mogućnost plaćanja kriptovalutama. Mislim da su kolege imate kvalitetne amandmane.

Vijećnica Bonačić – Obradović (SDP): Naši amandmani su bili korektni, smatramo da su odbijeni samo zato što dolaze iz oporbe. Lakše je raditi rebalans na više. Ljudi ne vole lažna obećanja. Zanima me u kontekstu onoga što ste rekli, vezano uz povlačenje sredstava iz EU fondova, koliko je projekata u ovom trenutku spremno za prijavu. Zanima me koliko je sredstava planirano za zaposlenike gradske upravo i koliko gradska uprava ima zaposlenika? Kazali ste da neće biti novih zapošljavanja.

11:55 Maro Kristić (MOST): Što je sa stanovima za mlade u Mokošici? Hoće li se otkupljivati po predstavljenom modelu? Što je s braniteljskim naseljem na Nuncijati, je li gotova konzervatorska podloga? Kada će branitelji postati vlasnici tih parcela? Drago mi je da se ne ide u velike, nerealne kapitalne projekte, već da se pokušava zaštiti njegov socijalni aspekt. Žao mi je što razvoj moramo temeljiti na očekivanjima sredstava iz EU fondova. Temeljiti budući razvoj samo na turizmu je pogreška. Zanima me možemo li riješiti Park and Ride sustav do iduće sezone, do otvorenja mosta u lipnju?

Vijećnik Vlahušić: Kupac mora platiti porez pri kupnji prve nekretnine, a taj prihod ide Gradu. Šteta je što Grad nije oslobodio tog poreza kupce nekretnine.

Vijećnik Cetinić: Izbačena su vijećnička pitanja, rad na proračunu nije bio transparentan. Osoba koje doma sluša ovu raspravu i sluša predložene amandmane, nema pojma o čemu se radi. To se moglo riješiti kroz rad odbora. Nigdje u proračunu nije navedeno igralište poviše Gimnazije. Popravlja se igralište na Osojniku, što je pohvalno, ali ovdje u gradu imamo takvu bruku. Nisam vidio ništa vezano uz Kaše, koje su jako lošem stanju. Što se tu događa? Kupuje li Grad zgradu TUP-a? Ne spominje se ni sportska dvorana u Mokošici.

Vijećnik Deraković (DDS): Obrazloženje amandmana služi upravo kako bi naši sugrađani shvatili o čemu se radi. Što se tiče igrališta na poviše Gimnazije, postoji građevinska dozvola koja je konzumirana. Bacamo li novce, ako će se dvorana raditi za dvije godine.

Vijećnik Capor (SJG): Mi kao klub nećemo podržati proračun. Nisam zadovoljan da su s današnjeg dnevnog reda skinuta pitanja. Iz odjela za poslove gradonačelnika ne videi se koliko se planira potrošiti na medije. Tu se krije velika netransparentnost. Molio bi da se to transparentno prikaže. Ne znam tko je od medija prošao kroz tu odluku. Netransparentan je i opasan iznos koji se predlaže za Respect the City. Upozoravao sam da će se umjesto Plana upravljanja za koji je izdvojeno 100 tisuća kuna, provoditi Respect the City za koji je izdvojeno 400 tisuća kuna. U proračunu se nalazi i groblje Dubac, koliko smo mi dosad utukli novaca u taj projekt? Hvalimo se digitalnom transformacijom i participativnim budžetiranje, a od toga ništa. Sporno mi je da katastrofalno stojimo s otpadom, a u proračunu nema projekata za tu svrhu? 2023. zatvorit će se Grabovica. UNESCO nas cijeli niz godina traži studiju kapaciteta, koja još nije napravljena.

Vijećnik Vlahušić: Studija nosivnog kapaciteta je život u gradu.

Vijećnik Capor (SJG): Sjećam se dobro što ste govorili 2015. godine, gospodine Vlahušić.

Vijećnica Muratti: Podržat ću proračun. Uvršten je i projekt umirovljenici s 2.9 milijuna kuna, što je bilo i naše predizborno obećanje. Svi umirovljenici koji imaju primanja do 3 500 kuna dobit će besplatno zdravstveno osiguranje. Pokazano je i razumijevanje prema stanovnicima Elafita. Kad se ukaže prilika, upozorit ću na potrebe za povećanje sredstava po pitanju nekih stavki.

Nikša Selmani (SJG): Nismo sudjelovali u izradi proračuna. To je formalni razlog zašto ga nećemo podržati. Za sto posto povećavaju se prihodi od imovine, a za 2 milijuna kuna se povećavaju izdaci za plaće zaposlenika, molim pojašnjenja.

12:27 Gradonačelnik: Vijećnici Capor i Selmani su naveli kako se Grad hvali uspjesima u digitalizaciji, kao se riječ o samohvali. Tvrtka Apsolon je u svojoj analizi za 2020. istaknula kako je Dubrovnik među tri najbolja grada kad je u pitanju digitalna spremnost. To nije moje promišljanje nego navedene tvrtka. Zato sam bio jedan od panelista na susretu gradonačelnika u Puli. Moramo još puno toga napraviti.

Slavica Grkeš (DDS): Koliko je ovo godine naplaćeno kazni za iskrcavanje na Pilama? Iduće godine imamo brojne najave kruzera, kako će to promet na Pilama tad urediti. Agencije su sve za 2022 druge sve prodali, zbog toga ne bi bilo dobro podizati cijenu zaustavljanja na Pilama. Predlažem da se to napravi za 2023.

Krešimir Marković (HRAST): Podržavam proračun, vrlo je oprezan i realan. Važno je realizirati kapitalne projekte putem EU fondova. Ne možemo trošiti novce koje nemamo. Vjerujem da smo nešto naučili iz pandemijske 2020. godine. U Upravnom odjelu za obrazovanje se nije štedjelo, proračun je povećan za 17 milijuna kuna. Mislim da to svi moramo podržati. Financiranje školovanje bi trebao biti prioritet. Čestitam gradonačelniku što je imao osjećaj za čovjek pri kreiranju proračuna.

12: 39 Jasmin Derković (DDS): Jedan dio građana mi je kazao da doma stvaraju mini deponije kako bi baciti smeće nakon 19 sati dok drugi odlažu smeće kad im padne napamet. Propisane su kazne, ali ne naplaćuju se. Trebamo li razmišljati o gradnji velikih spremnika za otpad pod zemljom. Podržat ću proračun, mislilo se na obrazovanje od vrtićke dobi do fakulteta, kao i brojne kategorije kojima je potrebna pomoć, od djece s poteškoćama do umirovljenika. Smatram da bi se dio sredstva trebao uložiti kako si suzbili pandemiju nezainteresiranosti u našem društvu.

Ivica Roko: Svako jutro putujem autobusom na posao, ljudi na Kantafigu moraju hodati 200 metara. Predlažem da se napravi prolaz do stanice da ljudi ne moraju kružiti. Za iduću godinu je predviđeno nešto manje sredstava za hranjenje golubova, je li se vršio popis stanovništva.

Vijećnik Vićan (DDS): Proračun predlažem gradonačelnik, razgovarao samo s njim vezano uz dvije stavke, rekao mi je da ne može. Mi ćemo proračun prihvatiti, da sam ga sastavljao bio bi drugačiji. Jedan govornik rekao je da bi bilo dobro da se proračun kao strateški dokument donosi jednoglasnoj. Moj stav je da je jadan svaki dokument koji je izglasan jednoglasno. Mislim da je Respect the City folirant koji uzima novce na ničemu. Vijećnice Muratti, u nedjelju na objedu mami ću reći da je dobila osiguranje zahvaljujući tebi.

Gradonačelnik: Dubrovnik ima nadstandard kakav nema niti jedan drugi grad u Hrvatskoj. Nismo to dirali usprkos pandemiji. Proračun je zapravo proračun građana, a on je u velikim dijelom definiran prethodnim godinama. Jučer ili prekjučer je Osijek izglasao rekordan proračuna od milijardu kuna. Proračun po glavi stanovnika je Osijeku je 9250 kuna, u Dubrovniku 13 265 kuna. I u najtežim vremenom imamo kvalitetan proračuna. Nećemo rezati jer želimo da građani i u budućnosti imaju visoki nadstandard kao besplatni javni prijevoz. Što se tiče stanova za mlade imali smo problema, nismo htjeli ići stramputicama, radimo na izmjenama, nadam se da će odluka uskoro doći pred vas, isto kao i sve za branitelje za Nuncijati. Očekujemo HIA-u, nakon čega ćemo morati čekati 2 mjeseca kako bi dobili potvrdi odgovor. Špero mi je poslao 250 poruka za to igralište, Osojnik smo radili jer je tamo trebalo samo promijeniti mrežu, a na Pločama treba promijeniti sve. Slažem se da su Kaše u loše stanju, ali to nije u nadležnosti Grada. Stalno preuzimamo dužnosti nekog drugoga. Što se tiče Centra za autizam, sastanak će se održati idućeg tjedna, centar se neće tako zvati. Imamo primjer centra u Ozlju, uključili smo najbolje stručnjake kako bi došli do dugoročnog i kvalitetnog rješenja. Potrebna je žurna sanacija, jer mi se moglo dogoditi da Kaše odu u more. Kad dubinska analiza TUP-a, bude završena sve će biti predstavljeno vijećnicima. Nakon provedene analize o tome ćemo ovdje razgovarati. Sportske dvorane na trebaju svugdje u gradu, pa to i u Mokošici. Do ljeta bi trebali dobiti i prvu zatvorenu dvoranu za boće u gradu. Radimo na odluci vezano za zaustavljanje na Pilama, budućnost sigurno donosi povećanje cijene zaustavljanja na Pilama, ali to neće biti iduće godine. Kad stupi novi zakon o sigurnosti prometna na cestama bit ćemo gospodar tog prstena. Kad ujutro prije 7 vidim nekoga da baca smeće u “Bigbelly ” diže mi se kosa na glavi. Mnogi bacaju smeće izvan određenog otpada, a onda najčešće ti isti po Facebooku pišu kako smrdi smeće, kako Čistoća ne radi svoj posao. Zahvaljujem na dugoj i iscrpnoj raspravi, ali vjerujem da će do prave rasprave doći kad dođu sredstva, kao nadogradnja na bazu.

Vijećnik Capor (SJG): Sasvim je jasno je obećanje o prodaji stanova po povlaštenoj cijeni u Mokošici suprotno zakonu. Mnogi svjetski gradovi taj problem rješavaju davanjem stanova u dugoročni zakup. Nisam dobio odgovor na pitanje o financiranju medija, njihovi su prihodi isti kao 2019. godine.

Vijećnik Vićan (DDS): Obećavam da ću idućeg tjedna organizirati sastanak kako bi žurno našli sredstva na sanaciju Kaša.

Prvi amandman SDP-a nije prihvaćen.

Drugi amandman SDP-a nije prihvaćen.

Ni treći amandman SDP-a nije prihvaćen.

Ni četvrti amandman SDP-a nije prihvaćen.

Ni peti amandman SDP-a nije prihvaćen.

Ni šesti amandman SDP-a nije prihvaćen.

Amandman stranke Srđ je Grad nije prihvaćen.

Amandmani vijećnika Kristića i Vlahušića su ocijenjeni kao amandmani s tehničkim nedostacima te se o njima neće glasati.

Usvojen je Proračun za 2022. godinu i to s 8 glasova protiv i jednim suzdržanim glasom.

Usvojena i ova točka dnevnog reda.

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“.

Jelena Lončarić: Radi se o formalnoj izmjeni.

Točka je usvojena bez rasprave.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje”.

Lončarić: Izmjene i dopune se odnose na izgradnju polivalentne sportske dvorane u Gospinom polju, kao i etapna realizacija plana.

Maro Kristić (MOST): Amandman se tiče dijela odluke koju pozdravljamo. U postojećem planu teniskih terena je previđena boćarska dvorana zatvorenog tipa, koju Dubrovnik danas nema. Smatramo da iako postoji namjera izgradnje jedne takve dvorane u Komolcu, da je ovakva dvorana potrebna na užem području grada. Ovaj amandman ne zahtijeva financijska sredstva.

Lončarić: Amandman ne možemo prihvatiti, jer bi trebao proći prethodi postupak.

13: 19 Vijećnik Vlahušić: Svjetsko prvenstvo je u siječnju 2025, a ulaznice idu u prodaju 2024. godine. Za godinu dana bi trebali izgraditi dvoranu, dobiti financijska sredstva. No, je li moguće sve napraviti u godinu i pol dana? Ne znamo postoje li novci? Sport nije naveden kao jedna od stvari koja financira sredstvima EU. Vrijednost dvorane je oko 250 milijuna kuna,. Prva dvorana nije bila napravljena jer nismo imali 150 milijuna kuna.Nemamo osigurana financijska sredstva i imamo malo vremena. Jesmo li u vlasništvu tog zemljišta? Jer ako nismo imat ćemo i problem s ishođenjem građevinske dozvole. Jedna je obitelj prethodno tražila 600 eura po kvadratu.

Marko Potebica: Ako je 2025. godine, Svjetsko prvenstvo, ne znači da ćete onog dana kad kupite kartu doći u dvoranu. U 18 mjeseci od dana otvaranja radova možete završiti radove, toliko je trajala i izgradnja Studentskog doma. Postoji bojazan da će se postupak javne nabave zakomplicirati. Ako stvari idu glatko to je 4 mjeseca, a ja bi potpisao 6 mjeseci. Radi se o dvije godine ozbiljnog posla. Ne znam koliko traju ciljanje izmjene i koji je imovinsko-pravni status zemljišta, ali stvar može biti napravljena.

Franković: Rokovi nam jesu skučeni, ali to ne znači da trebamo odustati. U lipnju 2022. možemo usvojiti ove izmjene, a u tom roku ćemo raditi na projektnoj dokumentaciji. Postojeću dvoranu ne možemo ukorporirati u ovo jer ne zadovoljava kriterije. Dvorna je multifunkcionalan u njoj je će se moći održavati koncerti, sajmovi, kongresi. Na jednom manjem dijelu imamo privatne vlasnike, ali mi ćemo ih sukladno zakonu izvlastiti. Novaca za financiranje će biti dovoljno. Imamo prethodni dogovor s Vladom o proglašenju ovog projekta, projektom od strateškog interesa te sukladno tome očekujemo financijsku potporu.

Vlahušić: Treba raspisati natječaj za izradu glavnog i izvedbenog projekta, kojeg automatizmom ne može dobiti gospodin Geng. Natječaj se ne može raspisati bez osiguranih sredstava.

Gradonačelnik: DPU ćemo usvojiti u lipnju 2022. lokacijska dozvola bi trebala biti ishođena u rujnu 2022., građevinska dozvola u veljači 2023. godine.

Vlahušić: Može li se do lipnja provesti natječaj za lokacijsku dozvolu? Govorimo o rukometu, apeliram ovim putem da se isplate sredstva RKHM-u Dubrovnik, a ne da igraju treću ligu kao Vićanov GOŠK.

Potrebica: Vi ste bili gradonačelnik. Postoje jasna pravila financiranja sporta. Vjerujem da niste htjeli poslati poruku da bi se javni novac trebao trošiti mimo kriterija.

13:39 Gradonačelnik: Mi smo proveli javnu nabavu za idejni projekt, on je u zadnjoj fazi, ali ne možemo ništa dok ne bude gotova ova izmjena. Što se tiče RKHM Dubrovnik, razgovarao sam za Savezom športova i rekao ako mi se dostave računi da ćemo mi sve isplatiti. Dragić je prije s time manipulirao, ali on je sad u sjeni.

Nikša Selamani: Mi ćemo ovo podržati, jer projekt mora biti multifunkcionalan kako bi bio isplativ. Danas je jedino isplativo graditi ovakve objekte. Nakon što prođe svjetsko prvenstvo moramo razmišljati da nam ovaj objekt ostane isplativ, da ne bi muku mučili poput Arene.

Vićan: Ja slušam i ne mogu vjerovati. Kako se netko može usuditi uspoređivati nogomet s vodenim sportovima u ovom gradu. Određeni kolektivi su dobili stanove. Koji je događaja mogao izazvati toliki interes da je na Poljudu bili 200 tisuća ulaznica sve bi bile prodane. Pozivam institucije da provjere rad i poslovanje svih klubova. Gradonačelnik mi je rekao da će do kraja godine biti još jedna sjednica, pa ćeš Andro moj tamo vidjeti istinu vezano uz Arenu Dubrovnik.

Marko Potrebica: Tribine će biti montažne. Preko 50 posto tih kapaciteta nakon prvenstva nestaje, tu će biti trenažni procesi.

Jasmin Deraković (DDS) : Bitna je multifunkcionalnost i polivalentnost. Ako se stignemo izgraditi dvoranu do prvenstva bar ćemo imati dvoranu. Moramo voditi računa i o plavljenju Gospinog sporta za vrijeme velikih kiša.

13:53 Raguž (DUSTRA): Da se gleda samo isplativost, mnoge se stvari ne bi izgradile. Pitanje je li i Studentski doma isplativ, ali ga ipak imamo.

Amandman vijećnika Kristića nije usvojen.

Točaka je jednoglasno usvojena.

Određena je pauza do 15 sati.

15:04 Nakon stanke na dnevnom redu je Prijedlog odluke dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora. Nakon pauze 14 od 21 vijećnika je nazočno. Točka je jednoglasno prihvaćena kao i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.

15:08 Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2022. godini.

Stranka Srđ je Grad podnijela je amandman na ovu točku. Đuro Capor obrazložio je amandman. “Neprimjereno je da se za političke stranke izdvaja isti iznos kao i 2019. Predlažem da se iznos od 907 000 kn smanji za 30 posto na 635 000 kn. Građani, vijećnici i gospodarstvenici su u istom problemu, gospodarska situacija nam nalaže solidaziranje i potrebno je da se to jasno vidi na proračunu. Pozivam vijećnike da ovaj amandman podrže. Predlažemo da se ovaj novac uloži u participno budžetiranje”, kazao je vijećnik Capor. Amandman nije prihvaćen, dok je odluka većinom glasova prihvaćena.

15:15 Nikša Selmani (SJG) pohvalio je izvješće Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Pitao je pročelnicu zašto je 150 000 kuna predviđeno za Lapadsku obalu, kad je ona financirana iz EU fondova, kao i što je s uređenjem parka Pile te javnog prostora na Biskupiji u Sv. Jakovu.

Pročelnica Pikunić je odgovorila kako su sredstva nužna za eventualnu dodatnu dokumentaciju, koja se ne može financirati iz onih 70 milijuna iz EU fondova. Kazala je kako s planovima uređenja na Biskupiji nije upoznata, a za Park Pile je projekt koji je trenutno preskup za proračun. Točka je prihvaćena većinom glasova

15:19 Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini. Petra Marčinko (SJG) kazala je kako će oni biti suzdržani, a to nije kritika nove pročelnice.

“U ovoj točki i onoj sljedećoj točki koja dolazi ne vide se prioriteti komunalnih održavanja koje šalju kotarevi. GK Ploče već dvije godine moli nazive ulica, to nije kapitalno ulaganje. Nemamo podataka koliko je uloženo u koji kotar. Odjel za komunalno nije siguran što bi radio s informacijama koje prima iz Gradskih kotareva i Mjesnih odbora. GK Ploče je priložio atraktivan plan ulaganja, a već 4. godinu molimo sanaciju zidova u Frana Supila i Vlaha Bukovca. Ne vidim da to treba gurati u pozadinu. Zašto nije postignuta komunikacija kotareva i Odjela nije postignuta, to ne znamo, ali iz ovog plana ne vidimo zašto se negdje ulaže, negdje ne i u što se ulaže”, kazala je Marčinko.

Anita Bonačić Obradović (SDP) pitala je zašto u Puta od Republike nema trotoara i mogu li građani očekivati sanaciju. Pitala je i hoće li se uskoro sanirati Ulica Vlatka Mačeka? Pitala je zašto DPDS ne održava satove, osobito onaj u Lapadu, koji kasni i kad će se sanirati put prema Mandraču.

Katarina Doršner (HDZ) reći ću što su komunalne službe odradile u GK Pile-Kono. Nabrojila je rukohvat, rupe , popravak kamenih stepenica, ogradu na Boninovu, uklanjanje hrpa građevinskog kamena na Ilijinoj glavici. Imamo odličnu suradnju i nadam se da će suradnja biti dobra s novim pročelnicama kao i sada, kazala je Doršner ujedno i predsjednica Gradskog kotara.

Pročelnica je kazala kako će se Ulica Vlatka Mačeka sanirati u 2022. Kazala je kako je održala s kotarevima sastanke i da je tu svima na raspolaganju za suradnju.

Petra Marčinko kazala je kako je zanima je li uistinu treba po stranačkom ključu rješavati bumbete, zidove i male komunalne probleme.

Gradonačelnik Franković kazao je kako je i sam Srđan Obad predsjednik GK Ploče u više intervjua naglasio kako ima odličnu suradnju s Gradom i gradonačelnikom. “Možda smo spori i ne možemo sve odraditi, ali odradimo sve što možemo. I Marin i Srđan surađuju s nama, odradili smo cijeli niz projekata da bite Vi sad rekli da mi radimo na stranačkom principu. To sam i očekivo od ove nove stranke Srđ je Grad, koju financiraju međunarodne ustanove, pa što će vama novci iz Proračuna, kad se financirate iz drugih izvora”, kazao je Franković

Vijećnica Doršner je kazala kako joj je svejedno tko dolazi iz koje stranke, i da tako radi u Kotaru i u bolnici.

“Mi odluke u kotaru donosimo jednoglasno iako nismo u istim strankama. Ja nisam dobila nikakav popis radova, već pratim stanje na terenu i pratim izvršenje. Zajednički rad bih i Vama preporučila”, kazala je Doršner (HDZ).

15: 38 Iznenadio sam predsjedniče Gradskog vijeća se da niste opomenuli gradonačelnika koji je 4 puta vijećnici rekao da je bezobrazna, a to je neprimjereno. Mi se nismo zalagali za ukidanje financiranja stranaka nego za smanjenje od 30 posto, pa tko sad laže. Vijećnica Obradović Vam je pročitala Vašu izjavu iz 2015. o zapošljavanju, a sad vidimo kako gradska uprava buja. Ujedno Vam šaljem i pozdrav od Marina Krstulovića, koji kaže kako u 27. točku nije ušao dogovor koji ste s njim imali na zahtjev Kotara Grad o WC-u u Gradu koji bi radio 24 sata u sezoni uz kartično plaćanje, kazao je vijećnik Đuro Capor (SJG).

Potrebica je kazao da nije primijetio da je gradonačelnik verbalno prešao granicu i uvrijedio vijećnicu Marčinko.

Gradonačelnik je odgovorio kako upravo ti sastanci svjedoče o suradnji s Gradskim kotarevima. Najavio je kako će do sezone biti riješeni sanitarni čvorovi u Gradu. Naveo je kako mu je neprihvatljivo da ga se proziva za političko djelovanje kad je riječ o radu s gradskim kotarevima.

Petra Marčinko je kazala kako ona očekuje izvješća koja je vijećnica Doršner dobila i da ne shvaća zašto GK Ploče ne dobiva izviješća iz Odjela.

Gradonačelnik je očekivao ispriku od vijećnice Marčinko, jer, kaže, uvrijeđen je njezinim javnim nastupom. Kazao je kako su svi dogovoreni projekti s GK Grad odrađeni, a kako neki projekti, koji zahtijevaju dokumentaciju traju i ne mogu se odraditi odmah.

Vijećnik Capor (SJG) replicirao je gradonačelniku kako je i on očekivao ispriku za laž oko njegove izjave kako se SJG zalaže za ukidanje financiranja stranaka.

“Kao i za ove insinuacije da nas financiraju međunarodne institucije, Soroš ili tko zna tko. Da Vi to ne ponavljate stalno, ne bih se na to ni osvrtao. Istina je da se mi financiramo iz sredstava građana, a Vaša stranka (HDZ), koja je pravomoćno osuđena za korupciju, a ima i svog premijera u zatvoru, ukrala je građanima ove zemlje puno novaca”, kazao je Capor.

Gradonačelnik je istaknuo kako se on tih ljudi i djela gnuša i nema nikakve veze s njima te pozvao Srđevce da govore o njegovim djelima, kao što je povratak tvrđave Imperijal i o njegovom mandatu, koji se ne može povezati s nedjelima pojedinaca.

15:53 Bonačić Obradović (SDP) ponovila je svoje pitanje o sanaciji Puta Republike i ceste prema Mandraču. Pročelnica joj je odgovorila kako će provjeriti i odgovoriti pismeno ili telefonski.

Nikša Selmani (SJG) kazao je kako je ova rasprava bila jeko potrebna jer je na pitanjima dvaju kotareva vidjelo da je transparentnost problem.

“Ljudi 4 godine volonterski rade u kotarevima, a ono što žele je da se njihov rad vidi i prepoznaje. Nedostaje nam transparentnost. Ako ljudi u 9. mjesecu šalju svoje programe, a ne dobivaju izvješća o izvršenom. U GK Ploče se 4. godine čekaju imena ulica, a Vi (Doršner) kažete da se u Vašem kotaru nešto riješilo u 3 dana. Molim da izvješća budu transparentna i onda ne bi bilo sukoba”, kazao je Selmani.

Marko Potrebica (HDZ) rekao je kako mu je jasno čemu ova rasprava. “Uskoro idu izbori za kotareve, nemojmo se dijeliti na ovoj točki. Nakon Vaše replike ću prekinuti raspravu o ovoj točki”, kazao je predsjednik GV.

“Uopće nisam razmišljao o izborima, ali u razgovorima s ljudima koji ulažu jako veliki trud, koji je volonterski. Oni slušaju prigovore, sastanče, a kad ne vide rezultat, gube volju, a tko će onda to raditi. Nisu mi izbori bili na pameti uopće”, odgovorio je Potrebici vijećnik Selmani.

Tijekom sjednice bilo je određenih tehničkih problema sa sustavom glasovanja. No većinom glasova 10. točka dnevnog reda je prihvaćena.

16:02 Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2022. godini prihvaćen je većinom glasova.

Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik u 2022. jednoglasno je prihvaćen bez rasprava, a Potrebica je zahvalio volonterima HGSS-a na svemu što rade za sigurnost građana.

Točke 12., 13. i 15. vezane uz sustav Civilne zaštite imat će objedinjenu raspravu.

Petra Marčinko (SJG) kazala je kako je detaljno prošla cijeli plan u kojem stoji kako su u vježbi sudjelovali povjerenici Civilne zaštite, a ona sama kao povjerenica, nije u tome sudjelovala. Dodala je kako je takvih 160 ljudi u kotarevima i kako bi se na njih trebalo obratiti više pažnje, odnosno educirati ih.

“Mi smo imali ove godine vježbu na Lopudu, a tamo povjerenik ujedno i jest zapovjednik javne vatrogasne postrojbe. Povjerenik i zamjenik su ljudi koji dobro poznaju taj dio i žitelje i komunikacija su između građana i službi. Nismo uključili ovaj put puno povjerenika, zbog korone i uvjeta koje ona diktira. Uključit ćemo povjerenike Civilne zaštite više, dok ovo ludilo ne prođe”, odgovorio je vatrogasni zapovjednik Stjepko Krilanović.

Vijećnik Capor prenio je zahtjev GK Grad, koji inzistira da se oprema za civilno spašavanje nalazi u Gradu, a zato što je takva oprema i u ratu i u potresu pomogla puno građanima.

“Mi znamo kako bi u slučaju neke nesreće u Gradu, pristupačnost bila otežana, ali mi smo tu blizu. Razmišljali smo da ta oprema bude skladištena u prostorima Grada, jer nisam sklon da bude odložena negdje bez nadzora. Mi smo tu blizu, vatrogasci, ali razgovarat ćemo još o ovom problemu”, zaključio je Krilanović.

Sve su tri točke prihvaćene.

16:15 Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić kazala je kako je za postavljanje spomen ploče za Pava Urbana ispod Luže naišao na veliko protivljenje konzervatora, koji su na kraju prihvatili rješenje umjetnika Slavena Tolje i povjesničara umjetnosti Antuna Maračića, koji su ujedno bili i njegovi prijatelji. Naglasila je kako je Pavo Urban simbol cijele te generacije.

Bonačić Obradović pitala je kad će biti raspisani natječaji za spomenike za poginule branitelje i poginulu djecu.

Franković je odgovorio kako će se krajem godine raspisati natječaji za ova dva spomenika te je kazao kako je u Dubrovniku, nakon Vukovara i Slavonskog Broda, poginuo najveći broj djece. Osvrnuo se i na kritiku postavljanje spomen ploče na zvoniku.

“U vrijeme kad je sa svoje 23 godine, mogao studirati u Zagrebu, Pavo Urban se vratio u Grad u ruke je uzeo svoje oružje, fotoaparat i u tom vremenu je to svjedočenje istine bilo jako bitno. Nije ovo spomen samo njemu, nego cijeloj toj generaciji mladih, koji su branili Grad, a ova ploča i Pavove slike pričat će cijelome svijetu priču o Pavu, o Dubrovniku u Domovinskom ratu. Ovo je trajni spomen na generaciju mladih ljudi, koji su mogli izbjeći rat, ali nisu”, kazao je Franković.

Vijećnica Doršner poprilično je opširnim izlaganjem odgovorila na protivljenje dijela javnosti postavljanja spomen ploče Pavu Urbanu u kamen “zid Grada”.

Jednoglasno je prihvaćena odluka o postavljanju spomen ploče poginulom policajcu Vlahu Škilju.

Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine zemljišnoknjižne  oznake čest. zem. 1247/5 k.o. Mokošica u površini od 67 m2, izazvala je raspravu.

“Radi se o predjelu ispod Mokošice i riječ je o 67 m2, a ovo je dio trotoara i dodiruje dio pješačkog prijelaza, a to sam vidio u Katastru u pokretu. Molim detaljnije obrazloženje ove točke”, kazao je Nikša Selmani i pokazao snimku.

Pročelnica je odgovorila kako je očitovanje Odjela za promet osnova za donošenje ovakvih odluka. “Ovdje je napravljeno rješenje o trenutnom stanju, riječ je o legalizaciji. Vjerujem da to nije sporno jer vjerujem da Odjel izlazi na teren, a i geodet svojim pečatom za to garantira”, kazala je pročelnica.

Đuro Capor predložio je da se detaljnije pogleda, jer je polovica ove površine zahvaćena zgradom koja je legalizirana, a drugi dio parcele nije pod građevinom, a ona se pripaja ovoj kući.

Pročelnica je kazala kako se u geodetskoj izmjeri vidi kako nogostup ne spada u ovu česticu.

“Prilikom prvotnog knjiženja ceste nije se knjižio obuhvat cijelog puta, dio je bio u općenarodnoj imovini, pa smo onda to ispravili, kako bi ljudima mogli omogućiti legalizaciju kuće. Na istom potezu ceste smo već dali pristup cesti drugima, ne vidim da bi ovdje bilo drugačije. Ovdje se ne radi o ukidanju pješačke staze kojom se komunicira. Pa ne bih ja to napravio ispred moje kuće”, kazao je gradonačelnik. Točka je prihvaćena kao i sljedeće tri točke vezane za ukidanje javnih puteva.

16:40 Petra Marčinko (SJG) kazala je kako podržava preuzimanje u vlasništvo Grada prizemlje ljetnikovca Bunić-Caboga, ali kazala je kako je svrha kulturno-društvenog centra zajednica koja u njemu djeluje. Naglasila je kako je ljetnikovac slabo prometno dostupan i kako to otežava njegovu uporabu u ovu svrhu.

“Pitamo se je li moguće da se u ovom prostoru restauratori zadrže. Kad bih imala čarobni štapić ne bih dvojila da ovaj prostor bude memorijalna kuća Ruđera Boškovića, koji je predviđen u Mokošici u ljetnikovcu, koji bi društveno bio puno dostupniji”, kazala je Mačinko.

Katarina Doršner (HDZ) kazala je kako se u ljetnikovcu održavaju brojni vrijedni programi za koje je prijevoz uvijek bio besplatan i organiziran. Zahvalila je gosparu Ivu Felneru, koji je financirao obnovu ljetnikovca i kako se nada da će se ljetnikovac koristiti kao i dosad.

Đuro Capor je istaknuo kako je u ljetnikovcu bilo puno kulturnih događanja, ali i vjenčanja, darivanja mladenki i slično.

“Pitanje je koji će se programi tamo odvijati, kad Grad nema sredstava za kulturu. Pitanje je kako će Baština tamo raditi, ako nema sredstava. Pitanje je zašto se konzervatori, odnosno radionica za papir koja je obnovila brojne vrijedne knjige, morala otići iz prizemlja ljetnikovca. Gospodin Felner je svrdlo, dok konzervatori nisu morali poći”, kazao je Capor.

“Da sam Pero, sad bi se prekrstio. Ljetnikovci Stay i Caboga na Batahovini su u vlasništvu Grada, a restauratori besplatno koriste te prostore, iako mi njima plaćamo njihov rad na restauraciji. U prizemlju ljetnikovca Kaboga se nalazi trenutno restauracija papira. Grad, Ministarstvo i DPDS su završili novi arhiv u Dubrovniku, gdje postoji sve potrebno za restauraciju papira. Gdje bi po Vama trebala biti restauracija papira? Tamo gdje su svi uvjeti ispunjeni ili u ljetnikovcu u kojem je zimi velika vlaga, a pogotovo u prizemlju. Zato što se nekome želi biti u ljetnikovci? Nevjerojatno je to. Idu restauratori u bolje i kvalitetnije i to im smeta? Kad se restaurira drvo to bi trebalo biti u nekoj tvorničkoj hali, a ne u ljetnikovcu, najvrjednijem gradskom prostoru. Ivo Felner traži da to postaje gradsko, a ministrica kulture nam je vratila dio ljetnikovca u vlasništvo. Ti grozni ljudi tjeraju tri konzervatora u pripremljene, adekvatne uvjete? Ljetnikovac nije primjeren prostor za restauraciju. Da smo dali prostor nekome iz Srđ je Grad da tamo lumpaju i rade što god, kao što to čine u Lazaretima, to bi bilo uredu?”, kazao je Franković.

Capor je kazao kako će Srđevci ovu točku podržati i da su to na početku rekli, a ono što ga zanima je kakva će bit namjena ljetnikovca.

“Komercijalizirat ćemo 90 posto ljetnikovca da sredstva od njega budu uložena u održavanje i obnovu drugih riječkih ljetnikovaca, a svi kulturni programi tamo će se odvijati gratis. Ljetnikovac će i dalje biti na raspolaganju za smještaj kulturnih djelatnika. U suradnji s gosparom Felnerom i dalje ćemo u ljetnikovcu raditi sadržaje za mlade. Koristit ćemo prednosti i blagodati ljetnikovca. nadam se da će Baština od Luke uzeti prostor za parking ispred da se tamo može doći. kad obnovimo još dva ljetnikovca, planiramo turističke ture. Ljetnikovac ćemo iskoristiti što je više moguće”, odgovorio je gradonačelnik.

“Kad bi Vi znali u kakvom je to lošem stanju bilo, to je bilo katastrofa. Kad sam bio stečajni upravitelj Zidara, imao sam ključeve i bio gospodar Kaboge. Prodao sam puno kamenja, koje je tamo bilo, mogao sam ga prodat, ali nisam. Zvao sam grad i državu da se to preuzme. Kad sam prodao onu ružnu zgradu blizu pokrio sam trošak i omogućio da se ljetnikovac vrati kulturi. Pamtim u kakvom je to stanju bilo. Zaista gosparu Felneru treba čestitati i inženjerima Vetma, koji su to vodili i doveli nas u situaciju da mi danas o tome raspravljamo”, zaključio je u raspravi Pero Vićan (DDS). Odluka je jednoglasno prihvaćena.

17:04 Pero Vićan javio se u raspravu o točki Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2022. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.

Kazao je kako vidi da se radi o istom iznosu kao i lani (2020.)

“Vidio sam ugovor o parkiralištu ispred RK Srđ, jer me Pezo imenovao u Nadzorni odbor Sanitata. Ja s direktoricom i kažem: Mala to je naše. Pojavi se Paulo. Talijan, vlasnik ogromnog dijela RK on je poslao zahtjev da se cijena parkirnih mjesta poveća sa 30 000 na 100 000 kn. Rekao sam mu da ću ja od njega naplatiti ono što je dosad koristio, a neka on sam naplaćuje parking. Nije sve što je bijelo, mlijeko”, kazao je Vićan, premda ovo izlaganje nije bilo na zadanu temu.

Rasprava o trošenju javnog novca u sportu i nadzor Saveza sportova

Na prošloj se sjednici dogodilo neslaganje oko imenovanja, mi možemo usvojiti ili ne, ali ne možemo predložiti članove. Vićan je već primijetio da već 15 godina isti ljudi dijele novac za sport. Riječ je o 14 milijuna kuna i činjenica je da možemo utvrditi da je u posljednjih 10 godina bilo netransparentnog trošenja novca. Ne možemo utjecati na članove povjerenstva, moj je prijedlog da danas ovo podržimo, a da na sljedećoj sjednici imenujemo Povjerenstvo za transparentnost trošenja tih sredstava Saveza športova. Činjenica je da smo imali gubitak povjerenja, posebno prema PK Jug, pa rukometni klub. Mislim da odluku trebamo poštivat, ali i vršiti dodatne kontrole i nadzor Saveza športova. Možemo se nadglasavati, a benefita nema. Najbolje bi bilo da mi možemo imenovati, a to je bilo tako da se politika ne miješa u sport. Bio sam nemoćan u djelovanju. Savez je nas ignorirao, a u PK Jug su se događali marifetluci. pročelnik Brčić je tu uveo sustav za opravdanje svake kune, dotad nitko ništa nije kontrolirao. Predlažem da prihvatimo ove ljude i da njih obavežemo da usko surađuju s našim povjerenstvom za kontrolu”, kazao je Mato Franković.

Željko Raguž (DUSTRA) kazao je kako u povjerenstvu nema ljudi koji su to zaslužili. “Zašto tamo nema nikoga iz atletike iz ženske košarke? Mislim da bi bilo dobro povećati povjerenstvo s 5 na 7 članova i uključiti veći broj ljudi u odlučivanje”, kazao je Raguž.

“Gospodine Brčiću na koji se to Zakon pozivate, ovdje se referirate na jedan članak. Ako sam u krivu, ja ću se ispričati, a hoćete li Vi podnijeti ostavku, ako sam ja u pravu. Nikada Đivo Brčiću se nije dogodilo da je Skupština Saveza sportova promijenila ikoju odluku Izvršnog odbora. imate i nelogičnost da članovi Skupštine biraju Izvršni odbor. To je meritum stvari o kojima govorim. Neću ulaziti u stanje u bilo kojem športskom kolektivu, ali svi ovi ljudi su akteri onoga što se loše događalo u bilo kojem kolektivu. Zakon predviđa mogućnost da se od ovih 14 milijuna pola da Savezu, a pola da se raspodjeli ovdje na Vijeću. ne govorim o nijednoj osobi, ali ću Vas podsjetiti da sam na ovoj jedinoj dvorani pri otvaranju držao govor, a Vas pozivam na koji se zakon pozivate”, kazao je Vićan.

“Zakon o udrugama članak 16.”, odgovorio je pročelnik Brčić.

“Ovdje nema pozivanja na Zakon o udrugama, ovdje se referirajte na Zakon o športu. Jedan od propasti države je Zakon o udrugama. Kad nemaš što osnuj udrugu i negdje se kapilarno ubodi”, replicirao je Vićan.

Gradonačelnik Franković pročitao je članak iz Zakona o sportu o financiranju sporta od strane lokalne uprave. Zaključio je kako sredstva moraju ići putem Saveza športova i kako tako postupaju i sve druge jedinice lokalne i regionalne uprave, kao i država.

“Imamo zakonsku obvezu njima dati, a oni onda dijele novac klubovima. Mi poštujemo zakon i zakonske norme. Oni imenuju prema Zakonu o udrugama”, kazao je Franković.

Vićan mu je ogovorio kako se slaže da se u 90 posto slučajeva sredstva raspoređuju pravedno, ali tamo gdje stvari ne izmiču kontroli i gdje se ljudi mijenjaju.

Gradonačelnik mu je ponovno pročitao članak Zakona, te objasnio kako tijelo državne uprave, odnosno Gradsko vijeće donosi program javnih potreba u sportu.

Rasprava o sredstvima za sportske klubove, odnosno Savez sportova se razvila i čini se da je Zakon osigurao samostalnost Saveza, ali ne i transparentnost trošenja sredstava. U raspravi su sudjelovali uz spomenute i vijećnici Maro Kristić i Olga Muratti.

“Ja uz ovo predlažem i sljedeći zaključak, a prosvijetlio me vijećnik Kristić. Zadužuje se Savez sporta da u roku od mjesec dana objave sve svoje odluke na mrežnoj stranici i da u roku od 6. mjeseci uvedu sustav transparentnog trošenja novca, da se na njihovoj stranici svaka potrošena kuna može vidjeti i treće da prihvate nadzor povjerenstva Gradskog vijeća”, kazao je gradonačelnik.

“Danas ćemo glasovati o prva dva zaključka, a treći (povjerenstvo) ćemo ostaviti za sljedeću sjednicu na kojoj ćemo osnovati povjerenstvo”, rekao je Potrebica.

Kao sastavni dio točke Prijedloga imenovanja Povjerenstva za ocjenjivanje projekta/programa i manifestacija u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. ugrađena su dva stavka i to kao prvi da Savez sportova u roku od mjesec dana objavi na svojoj mrežnoj stranici sve dokumente, a u roku od 6 mjeseci da uvedu sustav trošenja javnog novca vidljiv u svakom trenutku na njihovoj mrežnoj stranici. Time je usvojeno Povjerenstvo za šport.

17:55 Blaž Pezo kao predsjednik Odbora za imenovanja je pročitao članove Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava te članova natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice javne ustanove Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik. Odluke su jednoglasno prihvaćene.

17:59 Dijana Brkić potvrđena je za ravnateljicu Dječjeg vrtića Palčica u Mokošici.

Franica Lasić predložena je za ravnateljicu Dječjih vrtića Dubrovnik.

Nikša Selmani je upozorio da se prije samog izbora u medijima izlazi s imenima ljudi koji se kasnije odaberu. Za nas je gospođa Jauković između ova tri kandidata najbolja prema referencama, koje imamo ovdje.

Franković je kazao kako se dogodila dosad neviđena situacija, kad su festanjuli, izabrani tajnim glasovanjem, koje inače objavljuje biskup na domjenku, mediji objavili jer je netko to ispričao.

“Upravno vijeće je donijelo prijedlog, a tko je to rekao medijima, ne znam. Smatram da je Franica Lasić adekvatna i kvalitetna osoba, koja nema nikakvu poveznicu sa strankama. Želim i njoj i kolegici njenoj Brkić sreću u radu. Želim i zahvaliti gospođi Boji Mustać na dugogodišnjem vođenju vrtića na predanom javnom radu i želim joj sve najbolje u umirovljeničkim danima”, kazao je gradonačelnik.

I vijećnik Maro Kristić smatra da bi kandidatkinja Jauković bila bolji kandidat za ravnateljicu DV Dubrovnik te je rekao kako ovu odluku neće podržati.

“Mislim da bi i mediji trebali biti pošteni prema kandidatima i ne objavljivati njihova imena prije nego što ih ovdje potvrdimo. Ovo je smiješno da se događa da mediji 7 dana prije objave ime kandidata, kojeg mi ovdje potvrdimo”, kazao je Kristić.

“U nas vrijedi ona što znaju dva Hrvata, znaju svi”, kazao je Pero Vićan i dodao kako nije čudo jer u nas cure informacije iz DORH-a i policije. Pozvao je Vijeće da se ravnateljici koja je 20 godina vodila DV Dubrovnik i javno uživo zahvali na sljedećoj sjednici Vijeća.

Većinom glasova imenovana je Franica Lasić ravnateljicom Dječjih vrtića Dubrovnik.

Na kraju sjednice gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća u ime vijećnika poželjeli su dobrodošlicu novom dubrovačkom biskupu.

Lea Pavlović/Katarina Fiorović

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

Dubrovnktv.net

Najnoviji komentari

[td_block_7 limit="1" custom_title="Komentar tjedna by Lidija Crnčević" header_color="#4bbc16" category_id="79"][td_block_7 limit="1" header_color="#3e4095" custom_title="Put oko Svijeta" category_id="78"][td_block_7 limit="1" custom_title="Slatki život Alise Nenadić" header_color="#dd9933" category_id="80"]