31.8 C
Dubrovnik
Petak, 19 srpnja, 2024
NaslovnicaVijestiGRADSKO VIJEĆE Grad diže kredit od 5.8 milijuna eura za izgradnju doma...

GRADSKO VIJEĆE Grad diže kredit od 5.8 milijuna eura za izgradnju doma za umirovljenike

Na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, koja će se održati u utorak, 19. ožujka, vijećnici će među ostalim odlučivati o novom kreditnom zaduženju. Naime, Grad Dubrovnik ima namjeru podignuti kredit u iznosu od 5.876.000, 00 eura u svrhu izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe Dubrovnik ispod Medareva.

Iz dokumenata koje prate ovu točku dnevnog reda iščitava se da Grad Dubrovnik ima namjeru zadužiti za iznos kredita od 5.876.000,00 eura kod OTP banke i to na rok do 10 godine, uz kamatnu stopu od 3,72 % posto godišnje, fiksno uz mogućnost subvencioniranja kamatne stope kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti u rasponu od 50 do 75 %.

Ukupna cijena kredita iznos pak 7.248.747,34 eura, a kao instrumenti osiguranja određena je zadužnica na iznos sveukupne tražbine, dvije bjanko akceptirane mjenice korisnika kredita s klauzulom „bez protesta“ i s ovjerenim mjeničnim očitovanjem, jedna zadužnica u korist HBOR-a izdana od strane korisnika za nominalni iznos subvencije uvećan za zakonske zatezne kamate, u obliku i sadržaju prihvatljivom HBOR-u, koja će služiti kao instrument osiguranja za povrat subvencije kamate.

U obrazloženju predložene odluke navodi se pak kako Grad Dubrovnik u svom Proračunu za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira početak provedbe kapitalnog projekta „Centar za starije – Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik“ ukupne vrijednosti 22.600.922.00 eura.

Ističe se dalje, kako je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji kao partneru odobrilo za izgradnju i opremanje centar za starije ukupan iznos od 12.014.045,24 eura prihvatljivih troškova uz stopu vlastitog sufinanciranja od 48,9 %.

Navodi se također kako je Gradu Dubrovniku Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe određena ukupna vrijednost projekta, odnosno prihvatljivih troškova u iznosu od 12.014.045,24 eura, te su mu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 6.138.429,89 eura (51,0937803 %). Stoga, navodi se financiranje preostalog iznos prihvatljivih troškova za izgradnju i opremanje Centra za starije osobe u iznosu od 5.875.615,35 eura Grad Dubrovnik planira osigurati kreditnim zaduženjem u iznosu od 5.876.000,00 eura.

„Financiranje preostalog iznosa ukupne investicije koji se odnosu na izgradnju i opremanje Doma za starije i nemoćne osobe Dubrovniku u iznosu od 10.586.876,76 eura Grad Dubrovnik planira iz sredstava donacije i vlastitih sredstava“, navodi se u obrazloženju odluku.

„Cilj ovog kapitalnog projekta je poboljšanje kvalitete života građana, s naglaskom na osobe treće životne dobi, postizanja većeg obuhvata adekvatne skrbi, sprečavanja socijalne isključenosti starijih osoba, senzibiliziranja javnosti za povećane potrebe starijih kao i potrebu uzajamnog pomaganja i brige o starijima“, zaključuje se.

U nastavku donosimo predloženi dnevni red

1.    Vijećnička pitanja.

2.    Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika.

3.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika.

4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Dubrovnika.

5.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Dubrovnika.

6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sanitatu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o financijskom leasingu za nabavu specijaliziranog vozila Pauk.

7.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sanitatu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o financijskom leasingu za nabavu električnih vozila.

8.    Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – park u ulici Padre Perice.

9.    Prijedlog odluke o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik

10.  Prijedlog odluke o pristupanju Grada Dubrovnika inicijativi Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju.

11.  Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2024. godini.

12.  Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za razdoblje 2024. – 2028. godine.

13.  Prijedlog izmjena i dopuna Mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

14.  Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

15.  Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

16.  Prijedlog zaključka o donošenju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

17.  Prijedlog zaključka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

18.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 1142/2 k.o. Brsečine, u površini od 69,00 m2.

19.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za  dio nekretnine zemljišnoknjižne  oznake čest. zem. 1255/5 k.o. Gruž (s.i.), odnosno kčbr. 651 k.o. Dubrovnik (n.i.),  u površini 95,00 m2.

20.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za  dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1136/1 k.o. Mokošica (s.i.),  u površini 13,00 m2.

21.  Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Dubrovnika zemljišnoknjižne oznake k.č.zgr. 1644 k.o. Gruž odnosno k.č.zem. 2120/3 k.o. Dubrovnik.

22.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Ugovora o kapitalnoj pomoći za izgradnju komunalne infrastrukture, odnosno objekata unutar drugog dijela 2. etape izgradnje groblja Dubac.

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu.

24.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2023. godini.

25.  Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

26.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Mokošica.

27.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Marina Držića.

28.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2023. godinu.

29.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

Dubrovnktv.net

Najnoviji komentari

KOMENTAR TJEDNA