33.8 C
Dubrovnik
Ponedjeljak, 22 srpnja, 2024
NaslovnicaVijestiDirektorica Čistoće: Oni koji budu više razdvajali kućni otpad, imat će i...

Direktorica Čistoće: Oni koji budu više razdvajali kućni otpad, imat će i manje račune

Pred Dubrovnikom je uvođenje novog sustava gospodarenja otpada, koji će smatra direktorica Čistoće Mihaela Mikulandra, svim korisnicima omogućiti jednaku uslugu zbrinjavanja otpada. Novi sustav u potpunosti bi treba zaživjeti kroz dvije godine. Ideja je jednostavna, što se više otpada bude razdvajalo na kućnom pragu, to će i mjesečni računi biti manje. Novi sustav znači i uvođenje otpadomjera, a Mikulandra nam je otkrila da će prvi biti postavljeni na području Nove Mokošice, povijesne jezgre i užeg dijela oko nje.

Pred Dubrovnikom je uvođenje novog sustava gospodarenja otpada. Što očekuje naše sugrađane i kad bi novi sustav trebao zaživjeti?

– Pripremamo se za uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom koji će svim našim korisnicima omogućiti jednaku uslugu zbrinjavanja otpada. Čistoća je već korisnicima u Knežici, dijelu Komolca, Bosanci, Malome Zatonu i Štikovici, podijelila spremnike za odvojeno odvajanje otpada i korisnici već odvajaju svoj otpad na kućnome pragu. Plan je podijeliti spremnike korisnicima i u ostalim dijelovima Grada i općina u kojima smo davatelji javne usluge gdje je to moguće. Najidealnije bi bilo svim kućanstvima podijeliti spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, no svi smo svjesni da to nije moguće, jer ih ljudi jednostavno nemaju gdje staviti, nemaju svi iste prostorne mogućnosti.

Za veća naselja, zgrade i povijesnu jezgru, odnosno dijelove u koje je nemoguće podijeliti spremnike, rješenje su uređena javna odlagališta s otpadomjerima i svim spremnicima za odvojeni otpad.

Za uvesti novi cjenik potrebno je uspostaviti gospodarenje otpada tako da se svakom korisniku može obračunati odlaganje otpada po stvarnoj količini, tako da ne možemo ni izmijeniti postojeći cjenik javne usluge sve dok se ne steknu uvjeti za odvojeno prikupljanje otpada za sve naše korisnike, odnosno dok se ne implementira cjelokupni sustav.
Realan rok za punu implementaciju novog sustava gospodarenja otpadom je dvije godine.

Kad možemo očekivati prve otpadomjere na dubrovačkim kontejnerima?

– Grad Dubrovnik je nabavio 23 podzemna spremnika velikog kapaciteta za potrebe odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Nakon što se izradi idejni projekt, provede postupak javne nabave, izabere izvođač i ugrade podzemni spremnici, pokrenuti ćemo postupak postavljanja otpadomjera.

Otpadomjeri su uređaji koji će se nalaziti na spremnicima za miješani komunalni otpad, koje će građani otvarati karticama i koji će mjeriti koliko je otpada korisnik bacio u spremnik. Tako, miješani komunalni otpad bi se naplaćivao po količini, odvojeno prikupljeni otpad se ne bi naplaćivao, odnosno plaćao bi se fiksni, uz varijabilni dio po količini. Korisnici koji budu više razdvajali svoj kućni otpad, imat će i manje račune.

U planu nam je prvotno krenuti s postavljanjem otpadomjera u Novoj Mokošici (jer to naselje koje ima podzemne spremnike, na svim odlagalištima ima spremnike za razvrstavanje otpada i u naselju se nalazi reciklažno dvorište), u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika i užem dijelu oko nje.

Kako će se implementirati novi sustav gospodarenja otpada unutar povijesne jezgre? Hoće li se i na ovom području uvesti otpadomjeri ili će unutar povijene jezgre odvojeno odlaganje otpada drugačije funkcionirati?

– Unutar povijesne jezgre Grada i užem dijelu oko nje namjeravamo postaviti otpadomjere, kako bi našim korisnicima iz kategorije kućanstava omogućili odlaganje otpada po stvarnoj količini, a time spriječili korisnike iz kategorije privrede, odnosno pravne osobe da odlažu na odlagalište već da koriste spremnike, koje su dobili od Čistoće d.o.o. za odlaganje otpada nastaloga u njihovim proizvodnim procesima.

Građani su u sklopu projekta participativnog budžetiranja izglasali podzemne spremnike iza katedrale, no od toga ništa?

– Navedeno nije u nadležnosti Društva Čistoća, ali prema informacijama od strane nadležnog odjela gradske uprave razmatra se alternativna lokacija na Buži. Naime, sukladno zaključcima sa sastanka s predstavnicima Konzervatorskog odjela na temu izgradnje podzemnog spremnika za otpad unutar povijesne jezgre Grada, donesen je zaključak da je lokacija podzemnog spremnika južno od Katedrale neprihvatljiva zbog arheološke zone i plitkih nalazišta u cijelom pojasu južno od Katedrale. Također, nije prihvatljiva ni opcija prostora za odlaganje otpada unutar potpornog zida iza Katedrale. Razmatrana je i druga lokacija za smještaj podzemnog spremnika na Peskariji, i to na jugozapadnom dijelu, ali zbog nemogućnosti prilaza vozila Čistoće te ostalim logističkim poteškoćama ta lokacija također nije prihvatljiva. Na novom sastanku s Konzervatorima razmatrana je opcija ugradnje podzemnog spremnika van povijesne jezgre na području parkirališta na Buži uz gradske zidine. Trenutno se razrađuje navedena opcija koja bi se prezentirala Konzervatorima te ishodila suglasnost za realizaciju.

Jedan od ciljeva novog sustava je poticanje građana na razdvajanje otpada. Na kojoj jer razini Dubrovnik danas, koliko građani danas recikliraju?

– Podaci o stopi odvajanja otpada razlikuju se zbog same metode izračuna koja se kroz godine mijenjala pa tako u podatke za 2019. i 2020. godinu ulaze količine odvojeno prikupljenog otpada od fizičkih i pravnih osoba te ista za 2019. godinu iznosi 15,34 % dok za 2020. godinu postotak odvajanja otpada iznosi 11,6 % kao izravna posljedica izostanka gospodarske aktivnosti tijekom pandemije virusa COVID 19. 2022. godine smo odvojili 20 % otpada međutim zbog nove metode izračuna odvojenosti otpada za javnu uslugu stopa odvojenog otpada ne obuhvaća reciklabilni otpad prikupljen kod pravnih osoba i na zelenim otocima, te je stoga stopa odvojenosti na kraju za 2022. godinu iznosila svega 7 %.

Što je sve potrebno da bi imali kvalitetan sustav i da bi Dubrovčani objeručke prigrlili recikliranje?

– Kako bi spriječili probleme u primjeni, planiramo putem radionica i edukacija upoznati korisnike naših usluga sa smjernicama odvajanja otpada, a sve kako bi se navikli i bili spremni na novi sustav.

Ranijih godina educirali smo isključivo djecu u vrtićima i školama. Krajem prošle godine smo u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika održali više edukacija o razvrstavanju otpada po gradskim kotarevima.

Građani su ključni faktor za uspjeh naših projekata. Planiramo provoditi redovite radionice, edukacije, tribine i akcije čišćenja kako bismo podigli svijest o važnosti očuvanja okoliša.
Napomenut ću također da će Grad Dubrovnik u travnju provoditi projekt besplatnih edukativno – informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružne ekonomije kojim će obuhvatiti širok spektar ciljanih skupina. Svrha Projekta je provedba aktivnosti koje će doprinijeti podizanju svijesti o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja, kao i informiranja stanovništva o infrastrukturi gospodarenja otpadom u Gradu, mogućnostima za odvajanje i zbrinjavanje te poticanja prakticiranja tehnika recikliranja otpada u kućanstvima i tvrtkama.

Grad Dubrovnik se ovim projektom obraća ciljanim skupinama – građanstvu, odgojno-obrazovnim djelatnicima, djeci i mladima u osnovnoškolskom obrazovanju, turističko-ugostiteljskom sektoru, poduzetnicima i javnim ustanovama, a za svaku od njih pripremaju se cjelodnevne tematske aktivnosti.

Sve projektne aktivnosti održat će se od 15. do 29. travnja 2024. u Akademis Academia (Ulica Marka Marojice 2b) i to sljedećim redoslijedom:

  • 15. travnja 2024. godine – Aktivnosti za djelatnike u odgojno – obrazovnim ustanovama
  • 16. travnja 2024. godine – Aktivnosti za turističko – ugostiteljski sektor
  • 18. travnja 2024. godine – Aktivnosti za javni sektor
  • 19. travnja 2024. godine – Aktivnosti za djecu vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta
  • 22. travnja 2024. godine – Aktivnosti za građanstvo i organizacije civilnog društva
  • 29. travnja 2024. godine – Aktivnosti za poduzetništvo i gospodarstvo

Jesu li naši sugrađani dovoljno educirani o važnosti recikliranja i ispravnim načinima recikliranja?

– Nažalost, veliki dio naših sugrađana nije upoznati o važnosti i ispravnim načinima recikliranja. Naime, gotovo svakodnevno i na velikom broju javnih odlagališta u žutim spremnicima predviđenim za plastiku naši djelatnici nalaze odložen glomazni i miješani komunalni otpad. Tako ova vrijedna sirovina gubi na vrijednosti jer se tako pomiješana s ostalim komunalnim otpadom ne može odvojiti i reciklirati se.

Također, veliki broj naših sugrađana još uvijek odlaže glomazni otpad pored spremnika na odlagalištima ili u same spremnike na odlagalištima otpada, te na mjesta koja nisu za to predviđena. Napominjemo, da korisnici naših usluga glomazni otpad bez naknade mogu predati u naša reciklažna dvorišta.

Znamo da Dubrovnik ima veliki broj privatnih smještajnih jedinica, a da gosti koji u njima odsjedaju također proizvode otpad. Kako će oni odlagati otpad? I tko će zapravo biti odgovoran za njihovo odlaganje otpada kad se uvede novi sustav?

– U trenutku uvođenja novog sustava privatni iznajmljivači će imati mogućnost predavanja otpada putem vlastitog spremnika ili putem otpadomjera na javnom odlagalištu. Odgovornost će biti na privatnom iznajmljivaču koji će ili biti odgovoran za dodijeljene spremnike ili karticu za predaju otpada kroz sustav otpadomjera. Korisnik, privatni iznajmljivač će moći zadužiti i dodatnu/dodatne kartice za svoje goste ali iste će glasiti na njegovo ime. Minimalnu javnu uslugu će plaćati kao korisnik koji nije kućanstvo.

Na području grada imamo dva reciklaža dvorišta, no najavljeno je i otvaranje još dva? Gdje će se ona smjestiti i kad možemo očekivati da će ona početi s radom?

– Navedeno nije u nadležnosti Društva Čistoća d.o.o., ali prema dostupnim informacijama razmatraju se lokacije za smještaj reciklažnih dvorišta na području Orašca i u sklopu tehničko-tehnološkog bloka Osojnik, međutim još je rano govoriti o rokovima. Unutar gospodarske zone – Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik predviđena je realizacija reciklažnog dvorišta pretovarne stanice, biokompostane, sortirnice te obrade mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Gdje našu sugrađani mogu odbaciti tekstil i odjeću? Ti spremnici se više ne mogu naći na dubrovačkim ulicama?

– Na području Grada Dubrovnika 2015. godine na 19 lokacija javnih odlagališta bili su raspoređeni žutosmeđi spremnici za tekstil i obuću, kojima je upravljalo Društvo EKRAN MEDIA d.o.o. iz Splita. Navedeno Društvo je uklonilo spremnike za tekstil i obuću, budući da im je izrečena novčana kazna radi ne ažurnog pražnjenja spremnika i nereda na javnim odlagalištima.

Našim korisnicima je omogućeno odlaganje tekstila i obuće u reciklažnim dvorištima i to bez plaćanja naknade.

U nastavku donosimo adrese i radno vrijeme reciklažnih dvorišta:

Reciklažno dvorište u gradu Dubrovniku nalazi se a adresi Vladimira Nazora 2a (Pod Dubom) i ima radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak 13:00 – 20:00
utorak, četvrtak 08:00 – 15:00
subota 07:00 – 12:00

Mobilno reciklažno dvorište nalazi se u Novoj Mokošici na adresi Vinogradarska 2 i ima radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak 07.00 -14.00
utorak, četvrtak 12:00 – 19:00
subota 07:00 – 12:00

Reciklažno dvorište u Slanome nalazi se u Poslovnoj zoni Banići na adresi Banići 37B i ima radno vrijeme:
srijeda 13:00 – 20:00
subota 07:00 – 12:00.

1 KOMENTAR

  1. Tako treba i za Splitsko Dalmatinsku županiju tj od olova do Rogoznice tj uključujući i sela.Jer ljudi ovdje nista ne postoji cak ni STA treba odvajati uključujući i samu Čistoću,sramota treba svima nabiti kazne kao sto su i Napulju napravili kad je imao katastrofu sa smećem.Tako i nama treba a ne da svi plačamoisto.Hitno tražim sastanak EU parlamenta oko donošenja novog zakona o odvajanju otpada u Splitsko Dalmatinskoj županiji.SRAMOTA ni z od odvajanja.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

Dubrovnktv.net

Najnoviji komentari

KOMENTAR TJEDNA